Bemiddeling na contractbreuk door Corona

//Bemiddeling na contractbreuk door Corona

De impact van de wereldwijde pandemie is verstrekkend en voor vele zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Efficiënte conflictvaardigheden en bemiddeling blijken meer dan ooit nodig, want die zelden leiden de verbroken contracten leiden tot geschillen en conflicten.

Bemiddeling na contractbreuk door Corona

Te midden van de Covid-19-pandemie werden en worden veel overeenkomsten van de ene op de andere dag onhoudbaar of onlogisch. Of het nu gaat om het huren van een congresruimte, het inhuren van werknemers voor een nieuw filiaal, het overlaten van een horecazaak die inmiddels de deuren dicht heeft. Maar het is niet eenvoudig om een ​​ondertekend contract op te zeggen zonder een juridische procedure te riskeren. Een aanpak die het alleen erger maakt, en tijd en geld kost.  De bestaande overeenkomst herbekijken en opnieuw onderhandelen, bijgestaan door een geoefend en beslagen bemiddelaar, kan helpen om tot bevredigende oplossingen te komen. En dit zonder voor de rechter te belanden. Een belangrijke strategie voor het oplossen van conflicten is om dieper naar onze meningsverschillen te kijken door de belangen van de partijen te onderzoeken.

Hou zelf de regie in handen

Bij het overwegen van strategieën om conflicten op te lossen, hebben mensen de neiging zich te concentreren op onze machtspositie of wat de wet zegt. Onderhandelen vanuit een machtspositie houdt in dat je een andere partij probeert te dwingen iets te doen wat ze anders niet zouden doen, bijvoorbeeld door kosten op te leggen of te dreigen dat te doen. Anderzijds kunnen beslissingen worden gebaseerd op de wetgeving of sociaal aanvaarde normen zoals wederkerigheid, precedent, gelijkheid of anciënniteit. Geschillen over het niveau van rechten worden beslecht door een derde partij, zoals een arbiter als er wordt gekozen voor een private instelling zoals Cepani, of door de ondernemingsrechter als het pad van de publieke rechtbank wordt bewandeld.

Een focus op belangen kan inhouden dat een geschil wordt opgelost door de onderliggende belangen van partijen – hun behoeften, verlangens, zorgen en angsten – te bespreken. In bemiddeling gaan de partijen creatieve oplossingen bedenken om aan die belangen tegemoet te komen. De uitkomst is een zelfgekozen oplossing waar beide partijen zich kunnen in vinden. Indien deze is tot stand gekomen met een Erkend Bemiddelaar, kan deze overeenkomst worden bekrachtigd door de rechtbank. Dit noemt men homologatie. Daardoor krijgen de nieuwe afspraken de draagkracht en afdwingbaarheid van een vonnis.

Het uitoefenen van rechten of macht leidt vaak tot escalatie van geschillen. Als de andere partij niet buigt voor uw dreigement of eisen, bevindt u zich mogelijk in een moeilijke financiële of juridische situatie. Zelfs als u uw zin krijgt, zult u blij zijn met het resultaat?

Ons reptielenbrein neemt het over

Onderzoek en praktijkervaring tonen aan als we rekening houden met de wederzijdse belangen, dit resulteert in meer voldoening geeft. En betere werkrelaties oplevert. En bovendien goedkoper en sneller blijkt. Dus waarom hebben onderhandelaars de neiging belangen over het hoofd te zien? Ons reptielenbrein speelt ons hier parten. Als we ons boos voelen, komen we in vecht- of vluchtmodus. In vechtmodus gaan we op onze strepen staan. Als we niet krijgen waar we menen recht op te hebben, gaan we ‘ervoor vechten’. Onze tunnelvisie snijdt een groot deel van ons gezichts- en denkvermogen af. We zien letterlijk niet verder dan onze neus lang is. En er ontstaat een vicieuze cirkel van op macht gebaseerde bedreigingen die meestal uitmondt in op rechten gebaseerde rechtszaken.

Als we daarentegen onszelf gunnen om rustiger te worden en de tijd nemen om na te denken voordat we reageren, gaat ons denkend brein (de prefrontale cortex) het weer overnemen . En dan kunnen we tot creatieve, nieuwe oplossingen komen. Samen rond de tafel gaan, en begeleid door een bekwame bemiddelaar, bewerkstelligt dit proces.

Kies voor bemiddeling na contractbreuk door Corona.

Neem contact op met Hilde Celeste De Jonge, Erkend Bemiddelaar in zakelijke en sociale zaken

hilde@de-ronde-tafel.be

 

 

By |2020-11-17T17:16:33+01:00november 17th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok