De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  |  09 336 80 52|hilde@de-ronde-tafel.be

Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

//Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

Een geschil over een te betalen belasting lijkt te kwalificeren als een geschil van vermogensrechtelijke aard. De ene partij vordert immers de betaling van een geldsom van de andere partij, die dit betwist.

Met de komst van de wet van 18 juni 2018 is voor de bemiddelingen van geschillen van vermogensrechtelijke aard niet langer vereist dat zij vatbaar zijn voor een dading. Dit is enkel nog het geval voor de bemiddeling van niet-vermogensrechtelijke geschillen. Dus blijft de vraag : is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

Openbare orde

Omdat ook geschillen met publieksrechtelijke rechtspersonen sinds de wet van 2018 principieel bemiddelaar zijn, lijken er thans geen redenen meer te zijn om gerechtelijke bemiddeling in fiscale zaken principieel uit te sluiten. Uiteraard blijft daar het aspect van openbare orde van de fiscale wetgeving, wat de krijtlijnen uitzet voor een mogelijk fiscaal akkoord, op welke manier dit ook is tot stand gekomen. Zo zijn de regels inzake opsporing en controle van openbare orde, en dus niet vatbaar voor een bemiddelingsakkoord.

Feitelijke aangelegenheden in fiscale zaken, zelfs indien deze reeds aanhangig zijn bij de rechtbank, kunnen in een akkoord worden overeengekomen. Dit ook via bemiddeling.

Net zoals bij andere burgerlijke of commerciële geschillen, kunnen de partijen die door een gerechtelijke bemiddeling een akkoord bereiken dat akkoord vrijwillig uitvoeren zonder dat nog een verdere rechterlijke tussenkomst nodig is. Wel kan een partij de rechter vragen het akkoord, bereikt met ondersteuning van een erkend bemiddelaar, te homologeren. De rechter kan de homologatie slechts weigeren indien het akkoord strijdig is met de openbare orde.

Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

Als beide partijen onderhandelingsbereid zijn en het geschil is vatbaar voor een akkoord, staat het hen vrij om met ondersteuning van een erkend bemiddelaar een overeenkomst uit te werken. De voorwaarden en beperkingen voortvloeiend uit het openbare karakter van de wetgeving dienen uiteraard te worden toegepast.

Voor meer informatie, contacteer Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel hilde@de-ronde-tafel.be

By |2021-09-13T15:35:34+01:00september 13th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok