Scheiden via bemiddeling

//Scheiden via bemiddeling

Scheiden, of het nu is als echgenoten of als samenwonenden, het blijft een moeilijke beslissing. Vaak vrezen de partners dat een splitsing tot zeer pijnlijke situaties leidt, met in het slechtse geval een vechtscheiding als resultaat. Gelukkig hoeft dit niet zo. Eigenlijk beslissen de betrokkenen voor een groot deel zélf hoe de scheiding zal verlopen.  Bemiddeling kan hierbij een goede optie zijn. Een erkend bemiddelaar kan de partijen helpen in het doolhof van de zakelijke afwikkelingen. En de bemiddelaar zal ook veel aandacht schenken aan het relationele en emotionele aspect. Als partijen de kans krijgen hun verhaal te doen, en erkenning krijgen van de andere, wordt de weg vrijgemaakt voor dialoog en overleg. Dit laat hen toe om in, in geval van echtscheiding, voor de procedure van EOT te kiezen.

De vermogensregeling

Bij echtscheiding met onderlingen toestemming kunnen zij samen, onder begeleiding van een erkend familiaal bemiddelaar, alle zakelijke elementen regelen. Zo is er de verdeling van de goederen, meubels, bankgelden, auto, en dergelijke. Er wordt eveneens een regeling uitgewerkt met betrekking tot de eigendom zoals de gezinswoning of andere. Alles kan in een regelakte worden uitgeschreven door de bemiddelaar, op de wijze zoals door beide partijen samen overeengekomen.

De familiale regeling

Ook de familiale regeling wordt samen uitgewerkt. Voor de minderjarige kinderen omvat dit een uitgebreid ouderschapsplan, met 3 grote blokken, waarvan de eerste de gezagsregeling is. Hoe worden belangrijke beslissingen genomen? En wat zijn de dagelijkse beslissingen die elke ouder voor zich kan nemen?  Vervolgens bespreken de ouders samen hoe ze de verblijfsregeling van de kinderen zien. Hoe zal dit praktisch verlopen, tijdens de schoolperiode en tijdens de vakantieperiodes? Waar zullen de kinderen zijn op feestdagen en verjaardagen? Wat als één van de kinderen ziek is? Tot slot is er de regeling van de kosten. Hier denken we aan de verblijfskosten, zoals water, energie, eten en drinken. En ook aan de niet-verblijfskosten zoals gsm, medische kosten, vervoerskosten en dergelijke. Tot slot is er een rubriek ‘buitengewone niet-verblijfsgebonden kosten’. Deze werden begin 2019 duidelijk in de Wet Geens vastgelegd, omdat daar in het verleden heel vaak verwarring over bleek.

De bemiddelaar zal al deze punten doornemen en nagaan hoe beide partijen hierin staan. Voor de berekening van de kosten wordt een onderhoudsbijdrage-berekening gemaakt aan de hand van een objectiverend instrument.

Komen de partijen niet tot een vergelijk, dan kunnen zij, samen met hun advocaat, een procedure van echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting inleiden. Het zal dan wel de rechter zijn die de knopen zal doorhakken. Dus wie de regie liever in eigen handen houdt, is de weg via bemiddeling de betere keuze.

By |2020-03-30T16:19:16+01:00maart 30th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok