Scheiding met EOT, zonder rechtbank

//Scheiding met EOT, zonder rechtbank

Sedert 1 september 2018 is de procedure voor scheiding met EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) vereenvoudigd : koppels moeten niet langer naar de rechtbank, wel moet er een akkoord bereikt zijn.

Wat is er precies veranderd?

Tot nu toe was één verschijning voor de familierechter nodig, ook als een echtpaar met onderlinge toestemming ging scheiden en ze nog geen 6 maanden apart woonden. Vanaf heden is dit niet meer nodig. De  procedure voor scheiding met EOT zal louter schriftelijk verlopen. Dit zal tijd besparen zowel voor de betrokkenen als voor de rechters. Weg met lange wachttijden voor een datum waarop de scheidende partijen voor de rechter kunnen verschijnen. Geen verplaatsingen richting rechtbank meer. Gedaan met urenlang wachten voor men de zittingszaal kan binnengaan.

De rechter blijft uiteraard ter beschikking, mocht één van de echtgenoten of de procureur des konings daarom zou vragen. Ook kan de rechter zelf een verschijning bevelen, wanneer deze van oordeel is dat de EOT de belangen van de kinderen niet voldoende in rekening neemt.

Wat betekent dit voor de bemiddeling ?

Voortaan kan een erkend bemiddelaar zelf de procedure scheiding met EOT volledig afhandelen voor zijn cliênten. De bemiddelaar kan de getekende EOT neerleggen bij de rechtbank waar een administratieve afhandeling volgt. Overigens, een EOT dat met een erkend bemiddelaar tot stand is gekomen, zal aan de nodige voorwaarden voldoen.  Dit zal ook de regelingen voor de kinderen inhouden. Derhalve is de kans minimaal dat een rechter toch een persoonlijke verschijning zal bevelen.

Scheiding met EOT of EOO ?

Als de scheidende echtgenoten niet tot een akkoord kunnen komen, kan de echtscheidingsprocedure bij de familierechtbank worden ingeleid. Beide partners kunnen dit samen doen. Het is ook mogelijk dat het slechts door één van hen wordt gedaan. Men spreekt van EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting).  Sinds kort wordt bemiddeling ten stelligste aangemoedigd. Derhalve zal de familierechter de betrokkenen vragen welke stappen ze hebben ondernomen om samen tot een akkoord te komen. Indien bemiddeling hen nog niet bekend is, zal hij deze mogelijkheid om tot minnelijke schikking te komen expliciet vermelden.  In vele gevallen zal de rechter hen vragen contact op te nemen met een erkend bemiddelaar

Lot in handen van de rechter

Soms is het niet mogelijk om er via een minnelijke regeling uit te geraken. In dat geval zal de rechter uitspraak doen omtrent gezag, partneralimentatie, onderhoudsgeld en omgangsregeling. In tegenstelling tot een scheiding met EOT geven de partners ‘hun lot’ dus in handen van de rechtbank.  Vaak mondt dit uit in langdurige en dure vechtscheidingen, die bovendien veel pijn en bijkomend verdriet veroorzaken.

Voordelen van een scheiding met EOT via bemiddeling

Een EOT dat tot stand komt via een bemiddeling houdt vooreerst rekening met de belangen en noden van alle betrokkenen. Ten tweede is een dergelijke overeenkomst gedragen door beide betrokkenen.  Vervolgens worden de afgesproken regelingen samen met de bemiddelaar grondig gecheckt op uitvoerbaarheid.  Bovendien wordt ook op langere termijn gekeken : is de overeenkomst duurzaam ?  Dankzij een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord  kan de  rust terugkeren.  De aandacht en energie kunnen zich richten op  het bouwen van een nieuwe toekomst.

Voor meer informatie, neem contact op met De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk.

 

By |2018-09-21T23:08:23+01:00september 10th, 2018|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok