Scheiden of blijven : in de ban van het schuldspel

//Scheiden of blijven : in de ban van het schuldspel

Brits schuldspel

In de toekomst zouden Britse echtgenoten die wensen te scheiden niet langer het ‘schuldspel’  hoeven spelen. Een herziening van de echtscheidingswet is in aantocht.

Schuldspel

Daarmee zou een einde komen aan de meer dan 50 jaar oude wet, de Matrimonial Causes Act van 1973. Tot op vandaag moet iedereen in Engeland en Wales die een echtscheiding aanvraagt, bewijzen dat zijn partner schuldig is. De schuld kan zijn overspel, laten zitten of onredelijk gedrag. Als  beide echtgenoten  het erover eens zijn, kunnen zij het huwelijk verbreken na twee jaar gescheiden te leven. Als er geen wederzijdse toestemming is of bewijs van schuld is ontbreekt, moeten de gehuwden 5 jaar gescheiden leven om het huwelijk te kunnen stopzetten.

Het verdwijnen van de ‘schuldlast’ zal vele koppels bevrijden van de emotionele stress en spanning die hen er vaak van weerhoud om de echtscheiding aan te vragen. Of om  twee jaar te moeten wachten om een nieuwe start te nemen, ook al zijn ze beiden vragende partij; In het slechtste geval kost het 5 levensjaren van ouders én kinderen alvorens ze uit een conflictsituatie kunnen stappen !!

Zeer nadelig voor de kinderen

Het inzicht aan nood tot hervorming kwam er na publieke rondvraag en onderzoek. Daaruit bleek dat de huidige situatie de gezinsconflicten vaak aanwakkert. Met alle nadelige gevolgen voor de kinderen, die in een klimaat van spanning en ruzie moeten opgroeien. Het ‘schuldspel’ resulteert vaak in verhoogde vijandigheid tijdens het verloop van de echtscheiding. Waardoor het ook na de echtscheiding moeilijk blijft het voor  de ex-partners om samen als ouders op een constructieve manier met elkaar om te gaan. En dit ten koste van het welzijn van de kinderen.

De belangrijkste voorstellen voor wijzigingen in de wet omvatten:

  • het behoud van de onherstelbare breuk van een huwelijk als enige grond voor echtscheiding
  • de scheidingsprocedure kan door beide echtgenoten samen of door één van beiden worden opgestart
  • het verwijderen van de mogelijkheid om een echtscheiding aan te vechten. Niemand kan nog ‘gedwongen’ worden in een huwelijk te blijven
  • het vervangen van bewijs van schuld (overspel, verlating of onredelijk gedrag) of periode van gescheiden leven (2 jaar bij gezamenlijke aanvraag, 5 jaar bij aanvraag van één van beiden)
  • er volgt een wettelijke procedure in twee fasen. Het duurt in totaal 6 maanden tussen indiening verzoekschrift en definitieve aanvaarding door de rechter. Na 20 werken kent de rechter het voorlopige echtscheidingsbesluit toe. Zes weken later wordt het vonnis definitief.
  • Rechtbanken behouden zich wel de mogelijkheid om het proces te versnellen, in complexe of acute situaties.

Periode van reflectie

De 20 weken levert een zinvolle periode van reflectie op. Waar echtscheiding onvermijdelijk is, zullen de ex-partners beter in staat zijn overeenstemming te bereiken over praktische regelingen voor de toekomst.  Beroep doen op een familiaal bemiddelaar kan in deze fase een grote toegevoegde waarde zijn. De bemiddelaar zal ondersteuning geven bij het uitwerken van een goed ouderschapsplan en duidelijke afspraken tussen de ex-partners helpen vastleggen.

Wanneer het wetsvoorstel precies wordt voorgesteld in het Britse Parlement in onduidelijk. Wat ons wel duidelijk is, is dat het dilemma ‘scheiden of blijven’ het volledige Britse volk stevig in zijn greep houdt. Het schuldspel lijkt tot nader order nog niet van de baan….

By |2019-05-24T14:50:42+01:00mei 24th, 2019|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok