Wie krijgt de sleutels?

//Wie krijgt de sleutels?

Anderhalf jaar geleden, in september 2018, ging de wet op het hervormde erfrecht van kracht. Dankzij deze nieuwe wet krijgt elke Belg een grotere vrijheid om een deel van zijn of haar vermogen na te laten aan een persoon naar keuze. Daar waar vroeger het aantal kinderen een bepalende factor waren, maakt het nu niet meer uit hoeveel kinderen u heeft. De koek wordt in twee gedeeld. De éné helft is te verdelen onder alle kinderen samen. De andere helft, daar kan u volledig zelf over schikken en beslissen. Sommigen wensen dit deel na te laten aan hun partner, aan hun kleinkinderen, aan een vriend of aan een goed doel. Hiervoor is het opstellen van een testament nodig.

Kinderen zijn en blijven wettelijke erfgenamen en zij erven – samen – altijd de helft van uw vermogen. Wel kan u, via een testament, naar believen één of enkele kinderen meer geven dan het minimale wettelijke waar elk kind recht op heeft. De stelregel is en blijft : zolang elk kind zijn of haar minimumdeel krijgt, kan u met de andere helft van uw vermogen zelf beslissen wie daarvan zal kunnen genieten.

Wie krijgt de sleutels?

Ook in geval van scheiding kan het nuttig zijn een testament te overwegen, zeker zolang de kinderen minderjarig zijn. De ex-partner heeft immers het wettelijk vruchtgenot op de goederen van de kinderen. En dat kan – onvoorzien – tot ongewenste situaties leiden, waarbij de ex-partner strikt genomen mag wonen in het huis dat via erfenis is aan de kinderen toekomt. Of deze zal kunnen genieten van huurinkomsten, dividenden en obligaties kunnen ontvange. Of nog recht hebben op de rente van het geërfde kapitaal. Er is immers ‘wettelijk vruchtgenot’ op de goederen van de kinderen, zolang deze jonger dan 18 jaar zijn. Ook wanneer er een bedrijf is waarin de minderjarige kinderen aandelen erven, kan deze ouderlijke ‘beheerplicht’ van de ex-partner voor verrassingen zorgen. Zo kan uiteindelijk nog stemrechten uitoefenen tot de kinderen de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.

Deze ongewenste situaties zijn te vermijden. U kan uitdrukkelijk vermelden in een testament dat de andere ouder van uw kinderen géén wettelijk vruchtgebruik zal ontvangen op de erfenis van uw kinderen. En daarnaast benoemt u ook een vertrouwenspersoon. Deze persoon kent u u het beheerrecht toe van de goederen van uw kinderen zolang deze minderjarig zijn. Zo heeft u een gerust gemoed.

Bij het samen uitwerken van uw echtscheidingsovereenkomst zal uw bemiddelaar deze elementen zeker onder de aandacht brengen van beide partijen. Zodat hierover vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. En niemand zich verder zorgen hoeft te maken. Ook de kinderen niet.

Neem contact op met Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk.

By |2020-02-04T09:40:14+01:00februari 4th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok