Netwerk van experts

/Netwerk van experts
Netwerk van experts2019-05-09T13:16:25+01:00

Afhankelijk van de aard en complexiteit van het conflict, kan er specifieke deskundigheid vereist zijn.  De Ronde Tafel heeft een uitgebreid netwerk van experts ontwikkeld. Hiermee brengt ze steeds de nodige en juiste informatie in.

Deze aanpak bevordert de effectiviteit van de bemiddeling. Flexibel en doelgericht. Waardoor cliënten hun voorgestelde oplossingen gedegen kunnen toetsen.  En zo uiteindelijk tot een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord komen.

Hilde Celeste De Jonge is door haar vorming en jarenlange bedrijfservaring sterk in het begeleiden van het bemiddelingsproces. Luisteren naar wat er speelt. Noden en belangen in kaart brengen. De communicatie stimuleren. De samenwerking en verstandhouding herstellen. Bruggen bouwen. En samen zoeken naar oplossingen.

Hilde Celeste is actief lid van de Raad van Bestuur van Uwbemiddelaars, het grootste netwerk van bemiddelaars in Vlaanderen.  Als erkend bemiddelaar in ondernemingsgeschillen, is zij lid van  Cepani, het Belgisch centrum voor Arbitrage en Bemiddeling. Daarnaast is zij ook lid van Guberna, het Instituut van Bestuurders.

Hilde Celeste neemt ook regelmatig deel aan congressen in binnen- en buitenland. Waardoor ze steeds op de hoogte is van nieuwe inzichten en methodieken in bemiddeling.

Door haar stevig netwerk van experts kan Hilde Celeste de gepaste deskundigheid en expertise inbrengen. Tevens kunnen cliënten ook altijd hun eigen expert  inbrengen.

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok