Conflictinterventie als instrument van goed bestuur

//Conflictinterventie als instrument van goed bestuur

Mervyn King, voorzitter van het King Committee on Corporate Governance, is één van de grote pleiter voor conflictinterventie als instrument van goed bestuur. Vooruit denken en reflecteren over de mogelijke aanpak van conflicten in het bestuursorgaan, is voor hem een belangrijke opdracht van de bestuurders. Het is gemakkelijker om een uitweg uit een impasse te vinden als je vooraf hebt nagedacht over hoe geschillen op te lossen, nog voordat ze zich voordoen.

Dat de bestuurskamer een broeihaar van conflicten is, hoeft geen betoog. Per definitie ontstaan er meningsverschillen. Misschien zeggen we zelfs beter ‘dienen er meningsverschillen te zijn’, want diversiteit in denken is één van de basisprincipes van goede besluitvorming. Wel dient er een goede conflictcultuur te zijn, en is het de opdracht van alle bestuurders erover te waken dat spanningen worden aangepakt. Bij escalatie kunnen spanningen immers de organisatie doen vastlopen, met nare gevolgen van dien.

Conflictvaardig als bestuurder

Hoe kan je als bestuurder bijdragen tot conflictvaardigheid van het bestuursorgaan? Om te beginnen gaat het er in de raad van bestuur niet om ‘wie gelijk heeft’. Wel belangrijk is dat de verschillende standpunten kunnen worden aangebracht, dat er debat is en waar via consensus of via stemming een beslissing wordt genomen.

Als het dan toch moeilijker wordt, er er ontstaan hevige discussies, is het zaak om als bestuurder niets persoonlijks op te vatten. Het gaat over de zaak, mogelijks is niet de gelukkigste woordkeuze gemaakt, of is er een verschil in visie. Maar het gaat niet over de bestuurder als dusdanig, en die gedachte maakt het allemaal al een stuk gemakkelijker om vanop het balkon naar het gegeven te kijken. En de focus op het onderwerp te houden.

Taal is de voorloper van handelen

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel herinnerde er ons een paar maanden geleden nog aan : let op taalgebruik, want taal is de voorloper van handelen. Een paar misplaatste woorden kunnen een al snel in een conflict uitmonden. Hou het taalgebruik eenvoudig en gefocust. Breng informatie helder en eenduidig aan.

Zelfkennis en bewustzijn zijn belangrijke kwaliteiten van een bestuurder. Beheers uw emoties. Adem diep, tel tot tien. Probeer te begrijpen wat er gebeurt, zonder oordelen. Observeer. Ontrafel een argument. Zoek het verschil tussen wat er is gebeurd en hoe jij of anderen erover denken. Vraag je af wat er werkelijk op het spel staat, of welke bezorgdheid er leeft. Dit zal helpen de situatie beter te beheersen en keuzes te maken die niet alleen een emotionele reflexmatige reactie zijn. Behoud een rustige houding aan te houden en spreek met zachte stem. Zo zal u ook de collega-bestuurders helpen om kalmte te bewaren, of rust terug te brengen rond de tafel.

Is een conflict toch ontaard? Dan kan professionele bemiddeling een gepaste vorm van conflictinterventie als instrument van goed bestuur worden ingezet. Een competente, erkende bemiddelaar kan de raad van bestuur dienen bij het constructief aanpakken van conflicten in het bestuursorgaan.

Voor meer informatie, aarzel niet contact op te nemen met Hilde Celeste De Jonge. Met haar ruime bedrijfservaring, opleiding tot erkend bemiddelaar en bestuurder, gevormd bij Guberna Instituut voor Bestuurders, kent zij de dynamieken in de bestuurskamer. Hilde is uniek gekwalificeerd om de raad van bestuur bij te staan in het aanpakken van conflicten.

hilde@de-ronde-tafel.be of 0478 88 66 09

By |2021-03-01T14:08:17+01:00maart 1st, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok