Waarom kiezen voor bemiddeling?

/Waarom kiezen voor bemiddeling?
Waarom kiezen voor bemiddeling?2021-02-24T14:11:13+01:00

Meer en meer mensen in conflict kiezen voor bemiddeling. Dat heeft zo zijn redenen. Een bemiddeling verloopt in een meer serene sfeer,  in tegenstelling tot de rechtbank waar het gaat om ‘winnen van de  tegenstrever’ en men dus in gevechtsmodus opereert.

Bemiddeling is een volwaardige en wettelijk erkende manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. De partijen nemen vrijwillig deel en gaan samen met de bemiddelaar rond de tafel zitten.  In tegenstelling tot een klassieke rechtspraak door de rechter,  gaan de betrokkenen zelf hun conflict oplossen.

De overgrote meerderheid van conflicten komt in aanmerking voor bemiddeling.

Klik hier voor meer informatie over de soorten conflicten waarover kan bemiddeld worden.

Drie goede redenen om te kiezen voor bemiddeling :

Ten eerste  is het vertrouwelijk : de bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim (art 458 van het Strafwetboek).

Ten Tweede is het  vrijwillig : essentieel om te kunnen slagen is dat de partijen willen meewerken aan het bemiddelingsproces.

Tot slot is bemiddeling vrijblijvend : elkeen kan aangeven uit het proces te willen stappen en een ander pad tot oplossing kan kiezen.

De bemiddelaar gaat samen met de partijen rond de tafel zitten en schept het gepaste klimaat om de verstoorde communicatie te herstellen. De bemiddelaar zal de betrokkenen stimuleren om te luisteren naar elkaars noden en hen begeleiden om samen te komen tot een bemiddeld akkoord. Indien nodig, kan de hij of zij een individueel onderhoud met de cliënten apart inlassen.

Een goed bemiddelingsakkoord

De bemiddelaar stelt vragen en gebruikt  technieken aan wederzijdse empathie te bevorderen en zo opnieuw een dialoog tot stand te brengen.  Dan wordt er gewerkt naar mogelijke opties toe om het probleem aan te pakken.  Uiteindelijk wordt er samen gekozen voor een G.O.E.D akkoord waar zij beiden kunnen achterstaan. Lees hier meer over het verloop van een bemiddeling.

Helaas worden heel wat conflicten nog ‘uitgevochten’ in de rechtbank. Met als gevolg een vaak lange, pijnlijke en dure lijdensweg tot gevolg Met een winnaar en een verliezer.  Als er al een winnaar is… immers heel vaak is ook de relatie tussen de partijen, op menselijk en/of op zakelijk gebied, onherstelbaar geschonden.  En vooral in familiale context kan deze relatieschade verstrekkende gevolgen hebben binnen de bredere familiekringen en over de generaties heen.

Voordelen van kiezen voor bemiddeling?

De voordelen van bemiddeling zijn talrijk. We sommen hier de belangrijkste voor u op :

  1. Snel: bemiddeling gebeurt buiten de rechtbank en is dus niet afhankelijk van procedures en wachttijden.
  2. Goedkoper : met gedeelde kosten
  3. Duurzaam: de betrokkenen komen zelf tot een akkoord. Daardoor is  kans dat ze deze zelfgemaakte afspraken nakomen ook veel groter
  4. Herstel van relaties: misschien is dit het allerbelangrijkste voordeel van een geslaagde bemiddeling. De verbeterde relaties tussen mensen.  Eerder dan te blijven vechten of de relatie helemaal te vertrkene, slagen ze er terug in met elkaar te praten. Dit wordt ervaren als een grote opluchting  en is zowel op persoonlijk vlak als in een zakelijke context zeer deugddoend is.

Eigenlijk komt het er bij bemiddeling op neer dat de partijen ervoor kiezen om de regie zelf in handen te houden en samen de oplossing uitwerken. Bemiddeling is een autonome én duurzame manier van alternatieve geschillenoplossing.

Neem contact op voor meer informatie. Hilde Celeste De Jonge informeert je graag over de kenmerken en voordelen van bemiddeling.

 

 

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok