Spanningen op het werk?

//Spanningen op het werk?

Wanneer spanningen op het werk ontstaan tussen een werknemer en zijn werkgever, kunnen weinig dingen zo stressvol zijn. Precies omdat het conflict speelt tussen een medewerker en de leidinggevende, zijn specifieke vaardigheden nodig om hier effectief mee om te gaan.

Leren hoe je conflicten tussen manager en werknemer oplost is belangrijk voor iedereen die een leidinggevende rol vervult of wil vervullen. Zelfs als je nog geen promotie hebt gemaakt, kan het tonen van je leiderschapsvaardigheden in dit gebied je op de radar brengen van directie en HR.

Uitzoeken hoe je spanningen op het werk tussen manager en werknemer oplost, vereist soms training on-the-job. Met andere woorden, je weet misschien niet wat je moet doen totdat de stress hoog oploopt en iemand moet ingrijpen. Als dit het geval is op uw huidige werkplek, overweeg dan volgende stappen

Laat uw vooroordelen los

Uw vooroordelen en subjectieve mening kunnen de zaken waarschijnlijk alleen maar erger maken bij spanningen op het werk, vooral een conflict waarbij uw collega en uw baas betrokken kunnen zijn. Om een deel van de spanning weg te nemen, helpt het als collega zich los te maken van het probleem in plaats van het probleem groter te maken door erin mee te gaan. Een nuchtere, neutrale houding aannemen is een eerste goede stap. Blijk erover waken dat je aan ieders behoeften tegemoetkomt zonder onevenwichtige aandacht voor de een boven de ander Moedig het samenwerken aan een oplossing aan en bewerkstellig het sluiten van compromissen.

Luister actief

Luisteren en actief luisteren zijn twee verschillende dingen. We luisteren de hele tijd, maar dat betekent niet dat we de ander ook echt begrijpen of begrip tonen aan de ander. Actief luisteren is niet beslissen wat je daarna gaat zeggen als de andere persoon eindelijk stopt met praten. Om actief te luisteren, moet je afleiding wegnemen, een open lichaamstaal hebben, oogcontact maken en vragen stellen. Verbale of non-verbale signalen geven aan dat je luistert. Een bevestigende reflectie geven op de punten die de andere persoon maakt, tonen dat je mentaal aanwezig bent. Dit zal helpen om de situatie te de-escaleren en dialoog mogelijk te maken zodat een oplossing kan worden bereikt.

Wees empathisch

Of je nu zelf in het conflict zit of het van buitenaf probeert te beheersen, empathie is de sleutel. Jezelf verplaatsen in iemand anders kan wonderen verrichten tegen de drang om strijdlustig te worden. Het herkennen, respecteren en actief erkennen van de gevoelens van een ander is zo belangrijk in de communicatie. Het betekent niet dat je het eens moet zijn met hun gevoelens. Het betekent wel dat je de tijd hebt genomen om hun ervaring te begrijpen. En dat op zich draagt bij om de vlammen te helpen doven.

Laat u ondersteunen

De meeste mensen willen helemaal niet dat HR betrokken raakt bij spanningen op het werk, en het zou ook niet uw eerste aanpak moeten zijn. Maar als alle andere opties zijn uitgeput en er nog steeds geen oplossing is, kunnen er complicaties optreden en kan het cruciaal zijn om HR te bellen om in te grijpen. Wanneer u uw melding aan HR doet, zorg er dan voor dat u zo objectief mogelijk blijft. Meld alleen de feiten van de situatie, ook al kan het verleidelijk zijn om uw emotionele reactie of mening toe te voegen.

Laat HR ook weten of dit soort situaties zich herhaaldelijk voordoet of dat het slechts een eenmalige situatie was. Als je er zelf niet helemaal uitkomt hoe de spanningen op het werk tussen manager en werknemer moet oplossen, blijf dan niet zwijgen. Het negeren of verdringen van het conflict, neemt het niet weg of lost het niet op. De enige uitweg is het aanpakken.

Voor meer informatie of ondersteuning, neem  contact op met Hilde Celeste De Jonge, Erkend Bemiddelaar van De Ronde Tafel Bemiddeling 0478 88 66 09 of   hilde@de-ronde-tafel.be

Professionele ondersteuning helpt om spanningen om het werk aan te pakken en de werkplek weer soepel te laten functioneren.

By |2022-09-06T14:40:17+01:00april 29th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok