Erkend bemiddelaar? Wat betekent dat?

/Erkend bemiddelaar? Wat betekent dat?
Erkend bemiddelaar? Wat betekent dat?2020-09-24T11:00:03+01:00

Erkend bemiddelaar is een titel toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727 $6 van het Gerechtelijk Wetboek.  Om erkenning te bekomen dient de bemiddelaar een speciale opleiding succesvol te doorlopen. Daarenboven dient hij of zij te voldoen een aantal strikte voorwaarden. Slechts na goedkeuring van de schriftelijke aanvraag, kan de commissie de erkenning toekennen. Bovendien is permanente vorming verplicht om de tweejaarlijkse hernieuwing van de erkenning te verkrijgen. 

Een erkend bemiddelaar staat garant voor een professionele aanpak en werkt volgens de deontologische code waardoor onder meer onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid worden gegarandeerd.  Niet in het minst zal de bemiddelaar zijn beroepsgeheim koesteren. Hij of zij zal zich discreet opstellen en strikte geheimhouding garanderen.  Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Daarentegen kan de bemiddelaar nooit rapporteren over de inhoud!

In tegenstelling tot een akkoord dat bereikt is met een persoon die zich enkel ‘bemiddelaar’ mag noemen, kan een erkend bemiddelaar een bemiddelingsakkoord laten homologeren. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok