Bemiddeling

/Bemiddeling

Bemiddeling bij overdracht en opvolging

De belangrijkste hindernissen bij overdracht en opvolging binnen familiebedrijven zijn naast de juridische, fiscale en financiële aard de emotionele en psychologische factoren die spelen. Bij het overdrachts- en opvolgingsproces komen spanningen eigen aan een familiebedrijf naar boven. Hier kan het belang van conflictmanagement en conflictpreventie niet onderschat worden Een conflict speelt niet alleen tussen de [...]

By |2021-03-18T15:39:15+01:00maart 18th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Conflictinterventie als instrument van goed bestuur

Mervyn King, voorzitter van het King Committee on Corporate Governance, is één van de grote pleiter voor conflictinterventie als instrument van goed bestuur. Vooruit denken en reflecteren over de mogelijke aanpak van conflicten in het bestuursorgaan, is voor hem een belangrijke opdracht van de bestuurders. Het is gemakkelijker om een uitweg uit een impasse te [...]

By |2021-03-01T14:08:17+01:00maart 1st, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling over verbroken contracten door Covid-19

De impact van de wereldwijde corona-pandemie is verstrekkend. En spijtig genoeg voor heel wat zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Bemiddeling over verbroken contracten blijkt meer dan ooit nodig. Want niet zelden leiden de verbroken contracten tot geschillen en conflicten. Te midden van de Covid-19-pandemie werden [...]

By |2021-02-11T19:24:07+01:00februari 11th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Deontologische code van de erkend bemiddelaar

Deontologische Code - Code de Déontologie av-ag 16 12 2020 De Federale Bemiddelingscommissie heeft de deontologische code van de erkend bemiddelaar onlangs geactualiseerd. Een volledige kopie van de code, versie 16 december 2020, is bijgevoegd. Voor wie geldt de deontologische code? De deontologische code geldt voor elk erkend bemiddelaar, en heeft tot doel de cliënten [...]

By |2021-02-02T10:25:37+01:00februari 2nd, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Empathie of assertiviteit?

Tijdens bemiddeling is het een fundamentele uitdaging om een ​​effectief evenwicht te vinden tussen empathie en assertiviteit. Empathie gaat over de andere. Empathie houdt in zich kunnen inleven in diens situatie, dat u zijn of haar perspectief van de andere partij begrijpt zonder hierbij een oordeel te vormen. Assertiviteit gaat over uzelf. Assertiviteit is het [...]

By |2021-01-12T11:54:52+01:00januari 12th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling na contractbreuk door Corona

De impact van de wereldwijde pandemie is verstrekkend en voor vele zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Efficiënte conflictvaardigheden en bemiddeling blijken meer dan ooit nodig, want die zelden leiden de verbroken contracten leiden tot geschillen en conflicten. Bemiddeling na contractbreuk door Corona Te midden van [...]

By |2020-11-17T17:16:33+01:00november 17th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddelen is kiezen voor win-win

Traditioneel worden geschillen tussen bedrijven en zakenpartners beslecht door een ondernemingsrechter. Meestal voelt één partij zich na een uitspraak vaak benadeeld. En dat vaak na een lang, pijnlijk en duur traject. Bemiddeling biedt een alternatieve manier: een weg waarbij partijen hun conflict onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar zelf oplossen. Bemiddelen is kiezen voor win-win. [...]

By |2021-02-24T14:03:49+01:00november 5th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Alternatieve geschillenbeslechting

Mediatie en arbitrage zijn de meest gekende vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Belangrijk in alternatieve geschillenbeslechting is de autonomie van de partijen. Zij kiezen zelf welke vorm van alternatieve geschillenbeslechting zij zullen toepassen. Bij mediatie of bemiddeling kiezen zij voor een bemiddelaar die hen zal ondersteunen bij het samen zoeken naar oplossingen voor het conflict. Bij [...]

By |2020-11-03T12:06:38+01:00november 3rd, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling met of zonder advocaat?

bemiddeling bij zakelijke conflicten Soms kiezen mensen ervoor om zich tijdens de bemiddeling te laten bijstaan door hun raadsman. Belangrijk is dat de rol van de advocaat tijdens de bemiddeling goed wordt gedefinieerd. Over het algemeen zijn de volgende rollen compatibel met het bemiddelingsproces: Legale expert. Verschillende conflicten hebben complexe juridische aspecten. De [...]

By |2020-08-03T10:32:13+01:00augustus 3rd, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Hoe maakt bemiddeling het verschil?

In onze samenleving heerst nog steeds de tendens om conflicten te ‘juridiseren’ en naar de rechter te stappen. Nochtans willen veel mensen liever geen juridische of gerechtelijke procedures. Kiezen voor bemiddeling is vaak de betere optie. Maar hoe maakt bemiddeling het verschil? Wat staat er in de weg? Bemiddeling roept bij velen nog té vaak [...]

By |2020-05-26T08:53:25+01:00mei 26th, 2020|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok