Bemiddeling

/Bemiddeling

Escalatie van een conflict

Het escalatiemodel van Glasl helpt inzicht te krijgen in escalatie van een conflict. De nadruk ligt op het patroon van escalatie van een conflict. Eens we dit patroon kennen, kunnen we bewust weerstand bieden en verdere escalatie van een conflict tegengaan. Het herkenbare patroon verloopt steeds in 3 fasen : verharding, debatten en polemieken, geen [...]

By |2022-09-06T14:42:49+01:00augustus 31st, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Familievete in het bedrijf

Een directeur stapt op na familievete in het bedrijf. De onenigheid tussen twee takken van een familiebedrijf resulteert in het opstappen van talenten. De oorzaak van de beslissing zijn de conflicten tussen de twee aandeelhoudersfamilies. De kwestie gaat over een moeizame generatiewissel. Niet kunnen loslaten door de oudere generatie. En de wens voor vernieuwing en [...]

By |2022-06-24T09:01:20+01:00juni 24th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten over het familiebedrijf

Niet zelfden ontstaan er conflicten over het familiebedrijf als de volgende generatie aan zet komt. Een slechte voorbereiding van de generatiewissel is vaak de oorzaak hiervan. Er ontbreken duidelijke afspraken, en de ambities en verwachtingen zijn niet gestroomlijnd. Spanningen onder aandeelhouders Conflicten over het familiebedrijf worden meestal achter gesloten muren beslecht, evenwel dat lukt niet [...]

By |2022-06-13T08:51:10+01:00juni 13th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Beter omgaan met conflicten op het werk

De meeste medewerkers schrikken terug voor conflicten op het werk. Het ligt vaak in hun natuur om er alles aan te doen om ze te vermijden. Een organisatie zonder conflicten is echter niet mogelijk omdat dat niet menselijk is. Beter omgaan met conflicten op het werk is een belangrijke vaardigheid. Het zorgt ervoor dat conflicten zowel [...]

By |2022-06-08T19:05:38+01:00juni 8th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten in het bedrijf

Misschien herkent u één van volgende conflicten in het bedrijf : twee vennoten zijn het oneens over de beste manier om hun bedrijf te ontbinden. Of een medewerker beschuldigt zijn voormalige werkgever ervan hem te ontslaan wegens discriminatie. Of een bedrijf beschuldigt een ander bedrijf van octrooi-inbreuk. Veronderstel dat in de drie gevallen de betrokkenen [...]

By |2022-06-08T11:13:05+01:00juni 8th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Spanningen op het werk?

Wanneer spanningen op het werk ontstaan tussen een werknemer en zijn werkgever, kunnen weinig dingen zo stressvol zijn. Precies omdat het conflict speelt tussen een medewerker en de leidinggevende, zijn specifieke vaardigheden nodig om hier effectief mee om te gaan. Leren hoe je conflicten tussen manager en werknemer oplost is belangrijk voor iedereen die een [...]

By |2022-09-06T14:40:17+01:00april 29th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling helpt welzijn op het werk

Emotionele steun voor werknemers op de werkplek is van vitaal belang. Bemiddeling helpt welzijn op het werk  te verbeteren. Het helpt werknemers om zich gewaardeerd en gesteund te voelen. Bovendien kan het zelfwaarde van collega's verbeteren, waardoor uw organisatiecultuur efficiënter kan draaien. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer helpt spanningen en fricties onder de medewerkers [...]

By |2022-04-04T16:55:44+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten bij werken op afstand

Omgaan met conflicten bij werken op afstand kan soms een hele uitdaging zijn. Aangezien uw medewerkers niet bij u zijn, kan het heel lastig zijn om aandachtig naar klachten te luisteren en conflicten te klaren Hoe moet u de echtheid van de zaak beoordelen? Hoe kunt u een conflict beheren en oplossen op een manier [...]

By |2022-04-04T16:12:03+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Moeilijke mensen? Kies voor bemiddeling

We kennen ze allemaal: moeilijke mensen, die competitie lijken te verkiezen boven samenwerking. Moeilijke mensen die ervan houden te blokkeren in plaats van problemen oplossen. Wanneer we te maken hebben met een tegenpartij die niet écht wil meewerken om een conflict op te lossen, zijn we geneigd deze af te schrijven als moeilijk of irrationeel. [...]

By |2022-04-03T10:12:14+01:00april 3rd, 2022|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok