De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  |  09 336 80 52|hilde@de-ronde-tafel.be

Bemiddeling

/Bemiddeling

Spanningen op het werk?

Wanneer spanningen op het werk ontstaan tussen een werknemer en zijn werkgever, kunnen weinig dingen zo stressvol zijn. Precies omdat het conflict speelt tussen een medewerker en de leidinggevende, zijn specifieke vaardigheden nodig om hier effectief mee om te gaan. Leren hoe je conflicten tussen manager en werknemer oplost is belangrijk voor iedereen die een [...]

By |2022-04-29T08:07:33+01:00april 29th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling helpt welzijn op het werk

Emotionele steun voor werknemers op de werkplek is van vitaal belang. Bemiddeling helpt welzijn op het werk  te verbeteren. Het helpt werknemers om zich gewaardeerd en gesteund te voelen. Bovendien kan het zelfwaarde van collega's verbeteren, waardoor uw organisatiecultuur efficiënter kan draaien. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer helpt spanningen en fricties onder de medewerkers [...]

By |2022-04-04T16:55:44+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten bij werken op afstand

Omgaan met conflicten bij werken op afstand kan soms een hele uitdaging zijn. Aangezien uw medewerkers niet bij u zijn, kan het heel lastig zijn om aandachtig naar klachten te luisteren en conflicten te klaren Hoe moet u de echtheid van de zaak beoordelen? Hoe kunt u een conflict beheren en oplossen op een manier [...]

By |2022-04-04T16:12:03+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Moeilijke mensen? Kies voor bemiddeling

We kennen ze allemaal: moeilijke mensen, die competitie lijken te verkiezen boven samenwerking. Moeilijke mensen die ervan houden te blokkeren in plaats van problemen oplossen. Wanneer we te maken hebben met een tegenpartij die niet écht wil meewerken om een conflict op te lossen, zijn we geneigd deze af te schrijven als moeilijk of irrationeel. [...]

By |2022-04-03T10:12:14+01:00april 3rd, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflict op het werk

Een conflict op het werk is storend voor de omgeving waar de collega's werken en schadelijk voor de arbeidsverhoudingen. Omdat wat we doen voor de kost een grote rol speelt in hoe we onszelf zien, zijn meningsverschillen op het werk zeer uitdagend voor de betrokkenen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot schijnbaar hardnekkige [...]

By |2022-02-07T12:28:24+01:00februari 7th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten op kantoor

Hoewel bemiddeling op zich geen wondermiddel is voor alle conflicten op kantoor, is het gebruik ervan, zowel formeel als informeel, zeer doeltreffend bij de aanpak van problemen. En dit op alle niveaus van de conflictescalatie. De pandemie luidde voor veel organisaties een nieuwe manier van werken, interactie en verbinding in. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden biedt, [...]

By |2022-02-06T15:34:31+01:00februari 6th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten in het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur Een onderneming, of zij nu de vorm heeft van een vennootschap of een VZW, bestaat uit een groep natuurlijke of rechtspersonen die zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan al dan niet een commercieel doel zijn.  Het bestuursorgaan kan uit een of meer personen bestaan. Wanneer er meerdere [...]

By |2022-01-26T09:45:39+01:00januari 26th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

Een geschil over een te betalen belasting lijkt te kwalificeren als een geschil van vermogensrechtelijke aard. De ene partij vordert immers de betaling van een geldsom van de andere partij, die dit betwist. Met de komst van de wet van 18 juni 2018 is voor de bemiddelingen van geschillen van vermogensrechtelijke aard niet langer vereist [...]

By |2021-09-13T15:35:34+01:00september 13th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

De kost van een familievete

Vorige week konden we in de krant lezen van een bedrijf 2 miljard euro beurswaarde verloor als kost van een familievete. De kost van een familievete kan hallucinant zijn Het Chinese vleesimperium WH Group verloor een vijfde van zijn beurswaarde in Hongkong. De oorzaak was het ontslag door de stichter van zijn zoon wegens wangedrag. [...]

By |2021-08-31T15:01:42+01:00augustus 31st, 2021|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok