Bemiddeling

/Bemiddeling

Empathie of assertiviteit?

Tijdens bemiddeling is het een fundamentele uitdaging om een ​​effectief evenwicht te vinden tussen empathie en assertiviteit. Empathie gaat over de andere. Empathie houdt in zich kunnen inleven in diens situatie, dat u zijn of haar perspectief van de andere partij begrijpt zonder hierbij een oordeel te vormen. Assertiviteit gaat over uzelf. Assertiviteit is het [...]

By |2021-01-12T11:54:52+01:00januari 12th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling na contractbreuk door Corona

De impact van de wereldwijde pandemie is verstrekkend en voor vele zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Efficiënte conflictvaardigheden en bemiddeling blijken meer dan ooit nodig, want die zelden leiden de verbroken contracten leiden tot geschillen en conflicten. Bemiddeling na contractbreuk door Corona Te midden van [...]

By |2020-11-17T17:16:33+01:00november 17th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddelen is kiezen voor win-win

Traditioneel worden geschillen tussen bedrijven en zakenpartners beslecht door een ondernemingsrechter. Meestal voelt één partij zich na een uitspraak vaak benadeeld. En dat vaak na een lang, pijnlijk en duur traject. Bemiddeling biedt een alternatieve manier: een weg waarbij partijen hun conflict onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar zelf oplossen. Bemiddelen is kiezen voor win-win. [...]

By |2020-11-05T17:14:53+01:00november 5th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Alternatieve geschillenbeslechting

Mediatie en arbitrage zijn de meest gekende vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Belangrijk in alternatieve geschillenbeslechting is de autonomie van de partijen. Zij kiezen zelf welke vorm van alternatieve geschillenbeslechting zij zullen toepassen. Bij mediatie of bemiddeling kiezen zij voor een bemiddelaar die hen zal ondersteunen bij het samen zoeken naar oplossingen voor het conflict. Bij [...]

By |2020-11-03T12:06:38+01:00november 3rd, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling met of zonder advocaat?

bemiddeling bij zakelijke conflicten Soms kiezen mensen ervoor om zich tijdens de bemiddeling te laten bijstaan door hun raadsman. Belangrijk is dat de rol van de advocaat tijdens de bemiddeling goed wordt gedefinieerd. Over het algemeen zijn de volgende rollen compatibel met het bemiddelingsproces: Legale expert. Verschillende conflicten hebben complexe juridische aspecten. De [...]

By |2020-08-03T10:32:13+01:00augustus 3rd, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Hoe maakt bemiddeling het verschil?

In onze samenleving heerst nog steeds de tendens om conflicten te ‘juridiseren’ en naar de rechter te stappen. Nochtans willen veel mensen liever geen juridische of gerechtelijke procedures. Kiezen voor bemiddeling is vaak de betere optie. Maar hoe maakt bemiddeling het verschil? Wat staat er in de weg? Bemiddeling roept bij velen nog té vaak [...]

By |2020-05-26T08:53:25+01:00mei 26th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Conflict oplossen via bemiddeling?

Echtscheiding, stopzetten van samenwonen, regeling voor de kinderen, erfeniskwestie,... Het conflict oplossen via bemiddeling? Het kan op elk moment. Zowel voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. En ook tijdens en na een procedure. Als partijen een bemiddeling opstarten tijdens een gerechtelijke procedure, wordt deze procedure opgeschort voor de tijd van bemiddeling. Als de bemiddeling toch [...]

By |2020-04-21T09:19:07+01:00april 21st, 2020|Bemiddeling|0 Comments

De advocaat en bemiddeling

Een van de vragen die ik als bemiddelaar vaak krijg, is of het nodig is dat een advocaat aanwezig is bij de bemiddeling. Het antwoord hierop is helder : nee. Een erkend bemiddelaar beschikt immers over de nodige competenties om beide partijen te ondersteunen tijdens het bemiddelingsproces. Als neutrale en onafhankelijke derde persoon zorgt de [...]

By |2020-03-24T16:12:23+01:00maart 24th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Help ! Conflict in ons familiebedrijf

Niet of, wel hoe u het conflict aanpakt Dat een conflict een familiebedrijf kan verscheuren, daar kent ons collectief geheugen een aantal voorbeelden van.  Zo is er het verhaal van één van de grootste familiebedrijven in India, de Reliance Groep. Mukesh Ambani, de rijkste man van India en zijn broef Anil Ambani hadden sinds de [...]

By |2020-02-05T12:11:30+01:00februari 5th, 2020|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok