De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  |  09 336 80 52|hilde@de-ronde-tafel.be

Bemiddeling

/Bemiddeling

Conflicten op kantoor

Hoewel bemiddeling op zich geen wondermiddel is voor alle conflicten op kantoor, is het gebruik ervan, zowel formeel als informeel, zeer doeltreffend bij de aanpak van problemen. En dit op alle niveaus van de conflictescalatie. De pandemie luidde voor veel organisaties een nieuwe manier van werken, interactie en verbinding in. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden biedt, [...]

By |2022-02-06T15:34:31+01:00februari 6th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Conflicten in het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur Een onderneming, of zij nu de vorm heeft van een vennootschap of een VZW, bestaat uit een groep natuurlijke of rechtspersonen die zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan al dan niet een commercieel doel zijn.  Het bestuursorgaan kan uit een of meer personen bestaan. Wanneer er meerdere [...]

By |2022-01-26T09:45:39+01:00januari 26th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

Een geschil over een te betalen belasting lijkt te kwalificeren als een geschil van vermogensrechtelijke aard. De ene partij vordert immers de betaling van een geldsom van de andere partij, die dit betwist. Met de komst van de wet van 18 juni 2018 is voor de bemiddelingen van geschillen van vermogensrechtelijke aard niet langer vereist [...]

By |2021-09-13T15:35:34+01:00september 13th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

De kost van een familievete

Vorige week konden we in de krant lezen van een bedrijf 2 miljard euro beurswaarde verloor als kost van een familievete. De kost van een familievete kan hallucinant zijn Het Chinese vleesimperium WH Group verloor een vijfde van zijn beurswaarde in Hongkong. De oorzaak was het ontslag door de stichter van zijn zoon wegens wangedrag. [...]

By |2021-08-31T15:01:42+01:00augustus 31st, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling bij overdracht en opvolging

De belangrijkste hindernissen bij overdracht en opvolging binnen familiebedrijven zijn naast de juridische, fiscale en financiële aard de emotionele en psychologische factoren die spelen. Bij het overdrachts- en opvolgingsproces komen spanningen eigen aan een familiebedrijf naar boven. Hier kan het belang van conflictmanagement en conflictpreventie niet onderschat worden Een conflict speelt niet alleen tussen de [...]

By |2021-03-18T15:39:15+01:00maart 18th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Conflictinterventie als instrument van goed bestuur

Mervyn King, voorzitter van het King Committee on Corporate Governance, is één van de grote pleiter voor conflictinterventie als instrument van goed bestuur. Vooruit denken en reflecteren over de mogelijke aanpak van conflicten in het bestuursorgaan, is voor hem een belangrijke opdracht van de bestuurders. Het is gemakkelijker om een uitweg uit een impasse te [...]

By |2021-03-01T14:08:17+01:00maart 1st, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling over verbroken contracten door Covid-19

De impact van de wereldwijde corona-pandemie is verstrekkend. En spijtig genoeg voor heel wat zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Bemiddeling over verbroken contracten blijkt meer dan ooit nodig. Want niet zelden leiden de verbroken contracten tot geschillen en conflicten. Te midden van de Covid-19-pandemie werden [...]

By |2021-02-11T19:24:07+01:00februari 11th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Deontologische code van de erkend bemiddelaar

Deontologische Code - Code de Déontologie av-ag 16 12 2020 De Federale Bemiddelingscommissie heeft de deontologische code van de erkend bemiddelaar onlangs geactualiseerd. Een volledige kopie van de code, versie 16 december 2020, is bijgevoegd. Voor wie geldt de deontologische code? De deontologische code geldt voor elk erkend bemiddelaar, en heeft tot doel de cliënten [...]

By |2021-02-02T10:25:37+01:00februari 2nd, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Empathie of assertiviteit?

Tijdens bemiddeling is het een fundamentele uitdaging om een ​​effectief evenwicht te vinden tussen empathie en assertiviteit. Empathie gaat over de andere. Empathie houdt in zich kunnen inleven in diens situatie, dat u zijn of haar perspectief van de andere partij begrijpt zonder hierbij een oordeel te vormen. Assertiviteit gaat over uzelf. Assertiviteit is het [...]

By |2021-01-12T11:54:52+01:00januari 12th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Bemiddeling na contractbreuk door Corona

De impact van de wereldwijde pandemie is verstrekkend en voor vele zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Efficiënte conflictvaardigheden en bemiddeling blijken meer dan ooit nodig, want die zelden leiden de verbroken contracten leiden tot geschillen en conflicten. Bemiddeling na contractbreuk door Corona Te midden van [...]

By |2020-11-17T17:16:33+01:00november 17th, 2020|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok