Hilde Celeste De Jonge

/Hilde Celeste De Jonge
Hilde Celeste De Jonge2020-02-04T19:36:50+01:00

Hallo, ik ben Hilde Celeste De Jonge, erkend bemiddelaar. Mijn bemiddelingspraktijk ‘De Ronde Tafel’ is gelegen in Gent, in het rustige Leiepark van Afsnee.

Hilde CelesteDe Jonge

In mijn rol als bemiddelaar ga ik samen met  jullie rond de tafel zitten.  En dit letterlijk : aan mijn ronde tafel!  Door een veilig kader te scheppen en actief te luisteren wil ik jullie  in eigen kracht brengen. Met gepaste vragen nodig ik jullie uit om bezorgdheden onder woorden te brengen. Samen zoeken we naar oplossingen. Ik help jullie zorgvuldig voor-en nadelen af te wegen en zorg, waar nodig, voor de inbreng van specifiek juridische, fiscale of andere expertise via mijn uitgebreid netwerk. Het resultaat is een G.O.E.D bemiddelingsakkoord : gedragen, operationeel, economisch en duurzaam. Graag neem ik tijd om te luisteren. Dan kunnen we samen bekijken of een bemiddelingstraject de weg kan zijn naar een oplossing voor jullie conflict.  Bel of mail mij om een afspraak te maken. “

Wie ben ik?

Opgegroeid in een groot gezin van 5 kinderen, leerde ik al reeds jong ‘middelen en bemiddelen’. ‘Ruzies bijleggen en samen overeenkomen’  werd er zowel thuis als op school stevig ingepompt.

Na mijn masteropleiding  bedrijfspsycholoog heb ik mijn loopbaan uitgebouwd in de pharmaceutische

Hilde Celeste De Jonge

hilde celeste de jonge

bedrijfswereld. Ik  werkte onder meer voor Roche, Bayer en 2 kleinere pharmaceutische bedrijven. Gedurende 25 jaar kreeg ik de kans diverse leidinggevende functies te bekleden in België en internationaal. Daardoor ontwikkelde ik sterke competenties op zakelijk, financieel, juridisch, sociaal en relationeel vlak.

Wat mij tot een goede bemiddelaar maakt, vraagt u zich af ?  Ten eerste mijn scherpe analyse van dynamieken en patronen. Ten tweede mijn helder inzicht en begrip van wat nodig is om mensen in hun kracht te brengen. Tenslotte de uitgebreide waaier van interventie-technieken waarmee ik mensen in conflict opnieuw in verbinding kan brengen. En laat dat nu datgene zijn wat conflicterende partijen nodig hebben om samen te zoeken naar oplossingen.

Wat doe ik?

Als geëngageerde bemiddelaar ben ik lid van de Raad van Bestuur van Uwbemiddelaars, het grootste netwerk van erkende bemiddelaars in Vlaanderen.  Tevens ben ik lid van Cepani, het Belgisch centrum voor arbitrage en bemiddeling, dé toonaangevende instelling voor het oplossing van conflicten tussen bedrijven via alternatieve geschillen oplossing.

Ik ben ook erkende partner van BELMED , het bemiddelingsplatform van de FOD Economie waar eenieder terechtkan voor consumenten- en zakelijke geschillen.

Mijn drieledige opleiding tot  bemiddelaar  (Burgerlijke en handelszaken, sociale zaken en familale zaken) genoot ik bij Mediv  het Mediation Instituut Vlaanderen.  Ik blijf nauw mee verbonden met mijn Alma Mater en zet mij vrijwillig in als stagebegeleider voor bemiddelaars-in-opleiding.

Mijn moedertaal is Nederlands. Indien gewenst of nodig, kan ik de bemiddeling ook volledig of gedeeltelijk in het Frans en/of Engels begeleiden.

succesvolle bemiddeling

succesvolle bemiddeling

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok