Bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechting

/Bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechting
Bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechting2022-09-08T08:16:52+01:00

Bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechting in zakelijke context krijgt meer aanhang. Alternatieve geschillenbeslechting heeft als grote voordeel voor de bestuurders van het bedrijf dat deze aanpak niet openbaar verloopt. Daarmee kan heel wat imagoschade en reputatieverlies vermeden worden.

De bestuurskamer die kiest voor bemiddeling, kiest ervoor om de regie in eigen handen te houden; ondersteund door een Erkend Bemiddelaar, kunnen de betrokken partijen zelf hun oplossing uitwerken en een akkoord sluiten waar zij zich kunnen in vinden. De Erkend Bemiddelaar kan dit laten homologeren door de rechtbank, waardoor deze overeenkomst bindend is, met de draagkracht van een vonnis.

 

bemiddeling arbitrage gerechtelijke procedure
alternatieve geschillenbeslechting alternatieve geschillenbeslechting via rechtbank
bemiddelaar arbiter rechter
gekozen door de partijen gekozen door de partijen bepaald door rechtbank
vrijwillig vrijwillig niet vrijwillig
 na homologatie bindend bindend
privaat privaat publiek
uitkomst
wederzijds aanvaard akkoord opgelegd besluit opgelegd besluit

De vaardigheden van een effectieve bemiddelaar bij conflicten in de bestuurskamer, onafgezien of die al dan niet extern is, zijn vooreerst onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De bemiddelaar kan noch mag enig belang hebben bij de uitkomst van het akkoord. Toewijding, discretie en geduld spreken voor zich. De bemiddelaar moet het vertrouwen inboezemen van de betrokken partijen én het bestuur. Als actieve luisteraar profileert de bemiddelaar zich als onbevooroordeeld, zoekend naar consensus. Specifiek voor conflicten in de bestuurskamer, is het aangewezen dat de bemiddelaar kennis heeft van het kader van corporate governance, en een goed begrip heeft van de kwestie waarover het conflict gaat.

Bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie, neem contact op met Hilde Celeste De Jonge.  Hilde, zelf bestuurder in een aantal organisaties, is Erkend Bemiddelaar en tevens  lid van Cepani, Als Guberna Certified Director is zij uitstekend geplaatst om de bestuurskamer te ondersteunen in geval van spanningen en conflicten.

hilde@de-ronde-tafl.be

0478 88 66 09

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok