De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  |  09 336 80 52|hilde@de-ronde-tafel.be

Nieuws

/Nieuws/

Is een fiscaal geschil bemiddelbaar?

By |2021-09-13T15:35:34+01:00september 13th, 2021|Bemiddeling|

Een geschil over een te betalen belasting lijkt te kwalificeren als een geschil van vermogensrechtelijke aard. De ene partij vordert immers de betaling van een geldsom van de andere partij, die dit betwist. Met de komst van de wet van 18 juni 2018 is voor de bemiddelingen van geschillen van vermogensrechtelijke aard niet langer vereist [...]

De kost van een familievete

By |2021-08-31T15:01:42+01:00augustus 31st, 2021|Bemiddeling|

Vorige week konden we in de krant lezen van een bedrijf 2 miljard euro beurswaarde verloor als kost van een familievete. De kost van een familievete kan hallucinant zijn Het Chinese vleesimperium WH Group verloor een vijfde van zijn beurswaarde in Hongkong. De oorzaak was het ontslag door de stichter van zijn zoon wegens wangedrag. [...]

Bemiddeling bij overdracht en opvolging

By |2021-03-18T15:39:15+01:00maart 18th, 2021|Bemiddeling|

De belangrijkste hindernissen bij overdracht en opvolging binnen familiebedrijven zijn naast de juridische, fiscale en financiële aard de emotionele en psychologische factoren die spelen. Bij het overdrachts- en opvolgingsproces komen spanningen eigen aan een familiebedrijf naar boven. Hier kan het belang van conflictmanagement en conflictpreventie niet onderschat worden Een conflict speelt niet alleen tussen de [...]

Conflictinterventie als instrument van goed bestuur

By |2021-03-01T14:08:17+01:00maart 1st, 2021|Bemiddeling|

Mervyn King, voorzitter van het King Committee on Corporate Governance, is één van de grote pleiter voor conflictinterventie als instrument van goed bestuur. Vooruit denken en reflecteren over de mogelijke aanpak van conflicten in het bestuursorgaan, is voor hem een belangrijke opdracht van de bestuurders. Het is gemakkelijker om een uitweg uit een impasse te [...]

Bemiddeling over verbroken contracten door Covid-19

By |2021-02-11T19:24:07+01:00februari 11th, 2021|Bemiddeling|

De impact van de wereldwijde corona-pandemie is verstrekkend. En spijtig genoeg voor heel wat zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Bemiddeling over verbroken contracten blijkt meer dan ooit nodig. Want niet zelden leiden de verbroken contracten tot geschillen en conflicten. Te midden van de Covid-19-pandemie werden [...]

Deontologische code van de erkend bemiddelaar

By |2021-02-02T10:25:37+01:00februari 2nd, 2021|Bemiddeling|

Deontologische Code - Code de Déontologie av-ag 16 12 2020 De Federale Bemiddelingscommissie heeft de deontologische code van de erkend bemiddelaar onlangs geactualiseerd. Een volledige kopie van de code, versie 16 december 2020, is bijgevoegd. Voor wie geldt de deontologische code? De deontologische code geldt voor elk erkend bemiddelaar, en heeft tot doel de cliënten [...]

Empathie of assertiviteit?

By |2021-01-12T11:54:52+01:00januari 12th, 2021|Bemiddeling|

Tijdens bemiddeling is het een fundamentele uitdaging om een ​​effectief evenwicht te vinden tussen empathie en assertiviteit. Empathie gaat over de andere. Empathie houdt in zich kunnen inleven in diens situatie, dat u zijn of haar perspectief van de andere partij begrijpt zonder hierbij een oordeel te vormen. Assertiviteit gaat over uzelf. Assertiviteit is het [...]

Bemiddeling na contractbreuk door Corona

By |2020-11-17T17:16:33+01:00november 17th, 2020|Bemiddeling|

De impact van de wereldwijde pandemie is verstrekkend en voor vele zakelijke overeenkomsten nefast. De gemaakte afspraken kunnen niet standhouden, tot grote frustratie van beide partijen. Efficiënte conflictvaardigheden en bemiddeling blijken meer dan ooit nodig, want die zelden leiden de verbroken contracten leiden tot geschillen en conflicten. Bemiddeling na contractbreuk door Corona Te midden van [...]

Bemiddelen is kiezen voor win-win

By |2021-02-24T14:03:49+01:00november 5th, 2020|Bemiddeling|

Traditioneel worden geschillen tussen bedrijven en zakenpartners beslecht door een ondernemingsrechter. Meestal voelt één partij zich na een uitspraak vaak benadeeld. En dat vaak na een lang, pijnlijk en duur traject. Bemiddeling biedt een alternatieve manier: een weg waarbij partijen hun conflict onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar zelf oplossen. Bemiddelen is kiezen voor win-win. [...]

Alternatieve geschillenbeslechting

By |2020-11-03T12:06:38+01:00november 3rd, 2020|Bemiddeling|

Mediatie en arbitrage zijn de meest gekende vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Belangrijk in alternatieve geschillenbeslechting is de autonomie van de partijen. Zij kiezen zelf welke vorm van alternatieve geschillenbeslechting zij zullen toepassen. Bij mediatie of bemiddeling kiezen zij voor een bemiddelaar die hen zal ondersteunen bij het samen zoeken naar oplossingen voor het conflict. Bij [...]

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok