Nieuws

/Nieuws/

Beter omgaan met conflicten op het werk

By |2022-06-08T19:05:38+01:00juni 8th, 2022|Bemiddeling|

De meeste medewerkers schrikken terug voor conflicten op het werk. Het ligt vaak in hun natuur om er alles aan te doen om ze te vermijden. Een organisatie zonder conflicten is echter niet mogelijk omdat dat niet menselijk is. Beter omgaan met conflicten op het werk is een belangrijke vaardigheid. Het zorgt ervoor dat conflicten zowel [...]

Conflicten in het bedrijf

By |2022-06-08T11:13:05+01:00juni 8th, 2022|Bemiddeling|

Misschien herkent u één van volgende conflicten in het bedrijf : twee vennoten zijn het oneens over de beste manier om hun bedrijf te ontbinden. Of een medewerker beschuldigt zijn voormalige werkgever ervan hem te ontslaan wegens discriminatie. Of een bedrijf beschuldigt een ander bedrijf van octrooi-inbreuk. Veronderstel dat in de drie gevallen de betrokkenen [...]

Spanningen op het werk?

By |2022-09-06T14:40:17+01:00april 29th, 2022|Bemiddeling|

Wanneer spanningen op het werk ontstaan tussen een werknemer en zijn werkgever, kunnen weinig dingen zo stressvol zijn. Precies omdat het conflict speelt tussen een medewerker en de leidinggevende, zijn specifieke vaardigheden nodig om hier effectief mee om te gaan. Leren hoe je conflicten tussen manager en werknemer oplost is belangrijk voor iedereen die een [...]

Bemiddeling helpt welzijn op het werk

By |2022-04-04T16:55:44+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|

Emotionele steun voor werknemers op de werkplek is van vitaal belang. Bemiddeling helpt welzijn op het werk  te verbeteren. Het helpt werknemers om zich gewaardeerd en gesteund te voelen. Bovendien kan het zelfwaarde van collega's verbeteren, waardoor uw organisatiecultuur efficiënter kan draaien. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer helpt spanningen en fricties onder de medewerkers [...]

Conflicten bij werken op afstand

By |2022-04-04T16:12:03+01:00april 4th, 2022|Bemiddeling|

Omgaan met conflicten bij werken op afstand kan soms een hele uitdaging zijn. Aangezien uw medewerkers niet bij u zijn, kan het heel lastig zijn om aandachtig naar klachten te luisteren en conflicten te klaren Hoe moet u de echtheid van de zaak beoordelen? Hoe kunt u een conflict beheren en oplossen op een manier [...]

Moeilijke mensen? Kies voor bemiddeling

By |2022-04-03T10:12:14+01:00april 3rd, 2022|Bemiddeling|

We kennen ze allemaal: moeilijke mensen, die competitie lijken te verkiezen boven samenwerking. Moeilijke mensen die ervan houden te blokkeren in plaats van problemen oplossen. Wanneer we te maken hebben met een tegenpartij die niet écht wil meewerken om een conflict op te lossen, zijn we geneigd deze af te schrijven als moeilijk of irrationeel. [...]

Het bemiddelingsprotocol in sociale bemiddeling

By |2022-02-07T12:51:48+01:00februari 7th, 2022|Bemiddeling|

Omdat het bij bemiddeling op het werk, althans in de beginfase, niet om een juridische kwestie gaat, kan men denken dat er geen formaliteiten hoeven te worden vervuld.  Voor werkgevers die opdracht geven tot bemiddeling en voor de betrokkenen is het van essentieel belang dat er transparantie is over de wijze waarop de bemiddeling wordt [...]

Conflict op het werk

By |2022-02-07T12:28:24+01:00februari 7th, 2022|Bemiddeling|

Een conflict op het werk is storend voor de omgeving waar de collega's werken en schadelijk voor de arbeidsverhoudingen. Omdat wat we doen voor de kost een grote rol speelt in hoe we onszelf zien, zijn meningsverschillen op het werk zeer uitdagend voor de betrokkenen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot schijnbaar hardnekkige [...]

Conflicten op kantoor

By |2022-02-06T15:34:31+01:00februari 6th, 2022|Bemiddeling|

Hoewel bemiddeling op zich geen wondermiddel is voor alle conflicten op kantoor, is het gebruik ervan, zowel formeel als informeel, zeer doeltreffend bij de aanpak van problemen. En dit op alle niveaus van de conflictescalatie. De pandemie luidde voor veel organisaties een nieuwe manier van werken, interactie en verbinding in. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden biedt, [...]

Conflicten in het bestuursorgaan

By |2022-01-26T09:45:39+01:00januari 26th, 2022|Bemiddeling|

De Raad van Bestuur Een onderneming, of zij nu de vorm heeft van een vennootschap of een VZW, bestaat uit een groep natuurlijke of rechtspersonen die zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan al dan niet een commercieel doel zijn.  Het bestuursorgaan kan uit een of meer personen bestaan. Wanneer er meerdere [...]

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok