Toegevoegde waarde van een erkend bemiddelaar?

//Toegevoegde waarde van een erkend bemiddelaar?

Wat is de toegevoegde waarde van een erkend bemiddelaar? Wijzelf, als zakenmensen, zijn ervaren onderhandelaars. Bovendien hebben we hier allemaal advocaten in dienst die deskundige onderhandelaars zijn. Met al deze expertise kunnen we toch zelf onderhandelen? Wat is de toegevoegde waarde van een erkend bemiddelaar? Wat is de toegevoegde waarde van het bemiddelingsproces, vergeleken met het onderhandelingsproces dat wij zelf kunnen voeren. Waarom zou iemand ervoor betalen en de tijd besteden om eraan deel te nemen? Waarom zouden we dit proces beschouwen als een waardevol product waarvoor we extra moeten betalen als we hetzelfde zelf kunnen bereiken?

Bemiddeling kan niet men niet louter zien als een alternatief voor de rechtbank. Bemiddeling, en de waarde die het schept, dient ook in het licht te worden geplaatst van niet-ondersteunde schikkingspogingen bij conflicten. Met andere woorden, als partijen het zelf, onder elkaar willen oplossen, zonder begeleiding van een erkend bemiddelaar.De relevante vraag die over bemiddeling moet worden gesteld is derhalve: welke voordelen heeft zij ten opzichte van een onderhandelingsproces tussen partijen onderling?Dus waar hebben partijen in conflict een erkend bemiddelaar voor nodig? Ze kunnen toch zelf over een schikking onderhandelen?

Wat is de toegevoegde waarde van een erkend bemiddelaar?

Het antwoord is dat een erkend bemiddelaar de partijen helpt niet alleen hun situatie en hun opties, maar ook elkaar beter en vollediger te begrijpen. Veel beter dan zij zullen doen als ze alleen de klus willen klaren.  Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat het verzamelen van betrouwbare informatie en het nauwkeurig analyseren daarvan veel gemakkelijker is wanneer partijen met een bemiddelaar werken dan wanneer zij alleen werken. Als u de situatie, de opties en elkaar vollediger en nauwkeuriger begrijpt, kunt u betere beslissingen nemen over wat u wilt doen. Of u tot een overeenkomst kan komen. En zo niet, om te zien wat uw andere opties zijn. Waar het op neerkomt: de hulp van een bemiddelaar zal u helpen de best mogelijke beslissingen voor uzelf te nemen – wat betekent dat u een betere kans hebt om tot een regeling te komen, en onder betere voorwaarden.

Waarom is het dat bemiddeling doorgaans een hoge mate van tevredenheid en naleving door de partijen oplevert?  Het antwoord vinden we in de manier waarop het proces werkt. Twee kenmerken in het bijzonder zijn daarvoor verantwoordelijk. Ten eerste de grotere mate van deelname aan de besluitvorming die partijen ervaren bij bemiddeling. Ten tweede de ruimere gelegenheid die zij krijgen om zich uit te drukken en hun standpunten kenbaar te maken, zowel aan de neutrale, derde persoon als aan elkaar.

Vanwege deze kenmerken vinden partijen mediation zeer waardevol, zelfs wanneer geen schikking wordt bereikt, en zelfs wanneer een via mediation bereikte schikking een minder gunstig resultaat inhoudt dan wat zij in de rechtbank hadden kunnen verkrijgen.

Wat waarderen partijen het meest aan een bemiddeling?

Onderzoek leert ons veel. Het meest opmerkelijke is wat het antwoord niet is. In tegenstelling tot wat we misschien dachten, hechten partijen niet de meeste waarde aan het feit dat een proces voorziet in een snelle, efficiënte of definitieve oplossing. Zelfs de kans op een gunstige inhoudelijke uitkomst wordt niet als het belangrijkst beschouwd. Een even belangrijk, zo niet nog belangrijker, kenmerk is dat tijdens de bemiddeling de partijen inspraak bij het bepalen van de uitkomst.

De partijen worden betrokken ben bij het nemen van beslissingen. Het gebeurt niet boven hun hoofd, want in de rechtbank wel het geval is. De genomen beslissingen komen te partijen toe. Met bemiddeling houden zij de regie in handen.

Tijdens de bemiddeling kunnen partijen hun verhaal brengen, in hun eigen woorden. De bemiddelaar waakt erover dat de betrokkenen het gevoel hebben echt gehoord te worden. En dat zij ook het verhaal van de andere horen. In bemiddeling worden partijen mensen. Ze worden uitgenodigd in dialoog te gaan. In hun eigen woorden. In verstaanbare mensentaal. Geen juridisch jargon.

Het kan ook gerust dat partijen wensen dat hun advocaat mee naar de bemiddelingstafel komt. Bemiddeling structureert het onderhandelingsproces op manieren die ertoe leiden dat meer informatie beschikbaar komt voor de onderhandelaars. Daardoor kunnen advocaten hun cliënten beter kunnen adviseren over wat te doen. Het vergroot het gevoel van cliënten dat zij deelnemen aan en controle hebben over hun zaak, hetgeen bij onderhandelingen tussen advocaten en juristen vaak minder het geval is

Tijd en ruimte om te praten

Bemiddeling geeft tijd en ruimte om te praten. De erkend bemiddelaar schept een omgeving waarin partijen behoeften en problemen kunnen bespreken en uitleggen. Ze kunnen en mogen hun woede en teleurstelling uiten in een veilig kader. Het gaat niet alleen om eisen en teleurstellingen uitwisselen. Spanningen en verdrukte emoties worden opgevist en komen van onder de waterlijn naar boven.

In bemiddeling luisteren de betrokkenen naar elkaars verhaal. De erkend bemiddelaar helpt vermoedens en misvattingen die mensen over de andere partij hebben op te helderen.

Zowel bemiddeling als onderhandeling bieden meer mogelijkheden voor participatie en communicatie. Waarom verkiezen partijen bemiddeling boven loutere ‘onderhandelingen’ zonder ondersteuning van een derde, neutrale en onafhankelijke persoon? Precies omdat bemiddeling meer procescontrole biedt. Een dimensie die partijen in ten zeerste waarderen omdat ze op een veilige manier hun verhaal kunnen brengen en samen naar oplossingen zoeken.

Wenst u meer informatie over welke toegevoegde waarde een erkend bemiddelaar voor uw kwestie kan hebben?

Hilde Celeste

Hilde De Jonge

Aarzel niet contact op te nemen met Hilde Celeste De Jonge, Erkend Bemiddelaar

hilde@de-ronde-tafel.be

By |2023-02-08T09:59:33+01:00februari 8th, 2023|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok