Wat zijn de kosten van een bemiddeling?

/Wat zijn de kosten van een bemiddeling?

Een bemiddeling s niet gratis. De bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor zijn of haar prestaties. De kosten van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject en de complexiteit van de materie.

Wat kost een bemiddeling?

Er zijn drie soorten kosten in rekening te nemen voor een bemiddeling :

  1. Het ereloon (uurtarief) van de bemiddelaar. Het uurloon van de bemiddelaar bedraagt  100 euro per uur. Voor familiale bemiddelingszaken is er geen btw verschuldigd. Voor bemiddelingszaken bij sociale of handelsconflicten is er wel btw te betalen. Het ereloon per uur wordt duidelijk vermeld in het bemiddelingsprotocol.
  2. De administratieve kosten;  Deze omvatten alle kosten voor het opmaken van de bemiddelingsovereenkomst, de EOT in geval van echtscheiding, een ouderschapsovereenkomst, … Dit zijn kosten die niet in het uurtarief van de bemiddelaar zijn opgenomen en zijn daarom apart in het bemiddelingsprotocol.
  3. Rol rechten : indien de overkomst wordt gehomologeerd bij de rechtbank is er een rol recht te betalen. In de meeste gevallen is dit vrijblijvend, evenwel wenselijk. Het is verplicht in geval van bv. Ouderschapsovereenkomst. De kosten van rol rechten bedragen variëren tussen 100 en 140 euro.
  4. Specifieke kosten voor expertise (juridisch, fiscaal, notarieel,…) hangen af van de complexiteit en aard van het geschil.

Gemiddeld loopt een bemiddelingstraject over 5 tot 10 sessies, elk van anderhalf tot twee uren. Doch dit is slechts een ‘gemiddelde’. Elke bemiddeling is anders.

Bovendien worden de kosten van de bemiddeling betaald evenredig door de verschillende partijen, tenzij anders overeengekomen.

 

Is bemiddeling goedkoper dan een rechtbank?

Een bemiddeling is goedkoper dan een beroep op de rechtbank. Zo zijn er geen procedurekosten, zoals bij een rechtszaak. Zeker bij lange, aanhoudende procedures lopen deze hoog op. Vooral ook omdat bij een gerechtsprocedure elke partij een eigen advocaat nodig heeft, in tegenstelling tot bemiddeling waar één bemiddelaar werkt voor beide partijen.  Klik hier voor een overzicht advocaat of bemiddelaar. 

Is er rechtsbijstand?

In bepaalde gevallen kan er tussenkomst zijn via rechtsbijstand. U kan hiervoor terecht bij het justitiehuis in uw buurt.  De rechtsbijstand neemt zowel de erelonen van de bemiddelaar als de dossierkosten kunnen ten laste. Dit kan zowel voor vrijwillige als gerechtelijke bemiddelingen, vanaf het ogenblik dat deze worden uitgevoerd door een erkend bemiddelaar. Onthou ook dat bemiddeling meestal geen franchise kost draagt.

By |2019-05-24T10:16:58+01:00september 18th, 2018|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok