Hoe een bemiddeling opstarten ?

//Hoe een bemiddeling opstarten ?
Hoe een bemiddeling opstarten ?2021-02-24T14:13:43+01:00

Bemiddeling opstarten kan op drie mogelijke manieren :

 1. De bemiddeling opstarten op vrijwillige basis

  • Partijen hebben een conflict en willen eruit geraken.  Ze gaan daarom samen zoeken naar een oplossing doch willen liever wegblijven uit de rechtbank
  • In praktijk is het meestal zo dat één van hen het initiatief neemt en de andere voorstelt om via bemiddeling het conflict op te lossen.
  • Het is belangrijk dat beide partijen een bemiddeling willen aanvatten. Indien één van beiden niet wil, kan de andere toch contact opnemen met een bemiddelaar. Deze zal aangeven wat een mogelijke aanpak kan zijn om de andere partij er toe te bewegen samen een bemiddeling op te starten
  • Vanuit juridisch standpunt is een bemiddeling opstarten vrijwel altijd mogelijk. De wet stelt (art. 1730 Ger. W.) dat elke partij, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen mag voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. 
  • De partijen dienen samen akkoord te gaan over de persoon van de bemiddelaar. Dit is essentieel om de bemiddeling een goede kans op slagen te geven.
  • Bemiddeling is mogelijk in nagenoeg elk type conflict, of het nu gaat om een een conflict in de bestuurskamer of tussen vennoten, een zakelijk geschil of een conflict op het werk
 1. De Gerechtelijke bemiddeling :

 1. De Contractuele bemiddeling :

  • Het contract bevat een clausule die aangeeft dat in geval van conflicten men eerst voor bemiddeling kiest om het probleem op te lossen
  • Hierdoor is contractuele bemiddeling  dus ‘verplicht’
  • De partijen dienen wel samen akkoord te gaan over de persoon van de bemiddelaar

Neem vrijblijvend contact op met Hilde Celeste De Jonge

hilde@de-ronde-tafel.be of 0478 88 66 09

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok