Scheiden als zakenpartners via bemiddeling

//Scheiden als zakenpartners via bemiddeling

Bemiddeling kan, als instrument voor conflictbeheersing, bij uitstek worden ingezet bij het scheiden als zakenpartners. Tijdens de bemiddeling helpt de Erkend Bemiddelaar, een neutrale en derde persoon, de betrokken partijen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen. Bemiddelaars worden meestal ingezet bij onderhandelingen tussen twee partijen over een schikking. Het bemiddelingsakkoord omvat alle gemaakte afspraken.

Door geschillen op te lossen via bemiddeling wordt vaak voorkomen dat een geschil escaleert tot een langdurig proces. Bemiddelaars geven echter geen juridisch advies. Wel vergemakkelijken zij het nemen van beslissingen en het onderhandelen over schikkingen tussen partijen. Hoe gaat de Erkend Bemiddelaar tewerk als u kiest om te scheiden als zakenpartners via bemiddeling?

Waarom scheiden als zakenpartners?

Ten eerste is het nodig te weten waarom de vennoten hun samenwerking gaan beëindigen. Het scheiden als zakenpartners en ontbinding van de vennootschap wijst op een fundamentele wijziging in de relatie tussen de vennoten of zakenpartners. Het stopzetten van de samenwerking kan plaatsvinden als één of meerdere vennoten zich terugtrekt uit de vennootschap. Er kunnen ook andere factoren spelen zoals faillissement of insolventie van een partner. Het bepalen van de redenen voor de scheiding als zakenpartners helpt om de kwesties die via bemiddeling moeten worden opgelost te identificeren.

Ten tweede is het essentieel te bepalen of de vennootschap na de ontbinding wordt voortgezet. De zakenpartners dienen alle facetten van impact op de vennootschap regelen. Dit proces omvat het bepalen van de verplichtingen van elke partner en de verdeling van de activa. De kwesties die tijdens de bemiddeling moeten worden opgelost, hebben betrekking op de vraag of minstens één vennoot het bedrijf na de scheiding als zakenpartners voortzet. Indien niet, dient het bedrijf te worden ontbonden. Ongetwijfeld dienen er financiële kwesties van de zakelijke samenwerking te worden opgelost met betrekking tot de activa en passiva van een of meer partners.

Alle zakelijke kwesties klaren!

Als de vennootschap wordt ontbonden, moeten alle zakelijke aspecten worden geregeld. Hierbij denken we aan bestaande contracten met derden, onder meer met personeelsleden, met leveranciers, met klanten. Zal minstens één vennoot met de onderneming verder gaan, ook dan zijn uiteraard kristalheldere afspraken nodig. Alle aspecten vragen een oplossing, zo ook bijvoorbeeld de ‘digitale assets’ . Hierbij gaat het niet alleen over de vraag : wie neemt de licenties over? Maar ook : wat met de website? Wat met de reeds gedane inspanningen van ‘lead generation’ ? Hoe wordt er omgegaan met ‘nieuwe’ klanten die zich in de nabije toekomst zullen  aandienen? Het is belangrijk om samen met de Erkend Bemiddelaar een duidelijk draaiboek inclusief beslissingsboom uit te werken hieromtrent.

Een gevoelige fase in de bemiddeling is de vaststelling van alle activa en passiva van de vennootschap met betrekking tot de betrokken vennoten tijdens de ontbinding. Bemiddeling is een informeel proces, en eventuele aanbevelingen van de bemiddelaar zijn voor geen van beide partijen bindend. Tijdens de bemiddeling hebt u de gelegenheid om de onderhandelingen te regelen, en de bemiddelaar werkt als gids om manieren aan te reiken om de zakenpartners te helpen de geschillen op te lossen. Tijdens de onderhandelingen moeten alle partners een wederzijds begrip hebben van de activa en passiva van de vennootschap om geschillen over de belangen van elke partner tijdens de ontbinding op te lossen. Het kan helpen om hierbij expertise van een accountant of bedrijfsrevisor in te roepen.

Scheiden doet lijden!

Scheiden als zakenpartners is een complexe zaak. U doet er goed aan een Erkend Bemiddelaar in te schakelen met ervaring in het bemiddelen van zakelijke geschillen. Er zijn verschillende bronnen beschikbaar om u te helpen een bemiddelaar te vinden, zoals de lijst die terug te vinden is op de website van de Federale Bemiddeling Commissie. Of ook via beroepsverenigingen.

 

Hilde De Jonge

Hoe kiezen voor de gepaste Erkend Bemiddelaar? Zorg ervoor dat de technieken die de bemiddelaar tijdens de bemiddeling zal gebruiken, u ook werkelijk zullen ondersteunen.  U wil immers op een zo constructief mogelijke wijze scheiden als zakenpartners. En daarvoor is niet alleen een zakelijk inzicht nodig. Evenzeer is het belangrijk dat de gekozen bemiddelaar de psychologische en emotionele aspecten die spelen durft aan te pakken. Enkel op die manier zal er een constructief, gedragen en duurzame regeling tot stand komen.

Voor meer informatie, neem contact op met Hilde Celeste De Jonge. Hilde heeft ruime ervaring in bemiddeling, en biedt met haar unieke combinatie van bedrijfskennis en opleiding als psycholoog, de technieken aan die op dàt moment nodig zijn.

hilde@de-ronde-tafel.be

 

 

 

By |2023-01-17T10:07:57+01:00januari 17th, 2023|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok