Conflictinterventie in de bestuurskamer

//Conflictinterventie in de bestuurskamer

Een bestuurskamer is gevuld met bestuurders die allen de beste bedoelingen voor de organisatie. Het bestuursorgaan kan evenwel een broeinest zijn voor conflicten. Conflictinterventie in de bestuurskamer kan helpen om onoverbrugbare meningsverschillen en conflicten te helpen klaren.

De rol van de voorzitter is hier van uiterst groot belang. Zorgvuldige conflictbeheersing is een essentiële competentie die ervoor behoedt dat conflicten gaan escaleren. Het risico is immers dat er een impasse ontstaat. Dit kan de vooruitgang in de organisatie. Of zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Niet alleen de voorzitter, ook alle bestuurders in de raad van bestuur kunnen escalatie van conflicten in de bestuurskamer tegen te gaan.

Hier een aantal handvaten die hierbij kunnen helpen :

Vat het niet persoonlijk op en waak over de dynamiek

Een meningsverschil kan te maken hebben met de situatie, eigenzinnig taalgebruik of een verschil in visie. Maak het dus niet persoonlijk. De kwestie scheiden van de persoon. Dat maakt het een stuk gemakkelijker maken om moeilijkheden op te lossen. En om de emotie eruit te halen. Waak over de dynamiek. Op een bepaald ogenblik verandert de dynamiek of de situatie. Het gaat dan eigenlijk niet meer om de kwestie, er ontstaat een conflict over het conflict. Wat dan telt is het beëindigen van de strijd voor het welzijn van de organisatie en voor de toekomst. Anders zullen anderen in het management, of erger nog de aandeelhouders, moeten ingrijpen om een schadelijke implosie te voorkomen.

De opportuniteitskost van een conflict is zeer hoog

Het omgaan en beheersen van conflicten kost onevenredig veel meer tijd, energie en middelen van de bestuurders. En dit ten koste van andere prioriteiten die aanbod zouden moeten komen. Wanneer bestuurders dit inzien, kunnen zij vast beradener zijn om de zaak op te lossen in plaats van te rekken.

Doorbreek de chaos. Help een argument te ontwarren. Zoek het verschil uit tussen wat er is gebeurd, zoek naar feiten. En analyseer hoe u en de andere bestuurders erover denken. Ga vervolgens na wat er eigenlijk op het spel staat. Bekijk wat een mogelijke uitkomst kan zijn. En welk gevoel moet worden hersteld. Vaak gaat het om erkenning.

 Kies zorgvuldig uw woorden

Een paar misplaatste woorden kunnen een vuurtje doen oplaaien of irriteren. Maak het niet ingewikkelder dan nodig. Gebruik duidelijke en zorgvuldig gekozen woorden. Door de zaken zo eenvoudig en gericht mogelijk te houden, is het gemakkelijker om de consensus te herstellen.

Begin bij de gemeenschappelijke basisHet is veel gemakkelijker om overeenstemming te bereiken over de punten waarover men min of meer op eenzelfde lijn zit. Om vervolgens te werken aan oplossingen voor de punten waarover men het niet eens is. Deze aanpak werkt beter dan wanneer men zich van meet af concentreert op de verschillen.

Denk vooruit. Het is altijd gemakkelijk om achteraf wijs te zijn. Maar als het ergste gebeurt, is het veel gemakkelijker om een uitweg uit een impasse te vinden als je van tevoren hebt nagedacht over hoe je meningsverschillen kunt oplossen. Het bestuursorgaan dient zich af te vragen of adequate mechanismen om geschillen op te lossen zijn ingebouwd. Bemiddeling is in deze de aangewezen weg om conflicten onder bestuurders te klaren.

Herken uw eigen gevoelens

Leer uw emoties te beheersen. Herken de eerste signalen tijdig, en leer ermee om te gaan. Als u zich gestrest voelt in uw omgang met andere bestuursleden, probeer dan te begrijpen waarom. Van waar komt die frustratie of woede? Wat maakt dat de persoonlijke chemie er niet is?  Ga naar het balkon, bekijk wat er gaande is. Weet voor uzelf waar uw gevoelige punten liggen. Het kan u helpen de situatie veel beter te beheersen en keuzes te maken die niet slechts een emotionele reflex reactie zijn.

Neem indien mogelijk de leiding. Dat betekent niet binnenstormen zonder te luisteren. Integendeel, het betekent de dialoog aangaan en blijven luisteren, model staan voor goed probleemoplossend gedrag. Dit kan de sleutel zijn om vast te stellen waar de bouwstenen liggen die kunnen helpen om harmonie te herstellen en oplossingsgericht te werken

Conflictinterventie in de bestuurskamer

Laat u ondersteunen door professionals in het vak. Bestuurders hoeven het niet alleen te doen. Ondersteuning inschakelen, door bijvoorbeeld beroep te doen op een externe bemiddelaar, kan zeer zinvol zijn.

Professioneel aangepakt kunnen conflicten een trigger zijn om raden van bestuur te helpen knopen te ontwarren en tot nieuwe inzichten te komen. Conflictinterventie is een instrument van goed bestuur.

 

Een Erkend Bemiddelaar, als expert op het gebied van conflictinterventie in de bestuurskamer, is bij uitstek geschikt om raden van bestuur te helpen bij het constructieve beheer van conflicten in de bestuurskamer. Een ervaren bemiddelaar weet de energie van conflicten te gebruiken om de organisatie te verbeteren en vooruit te helpen bij het bereiken van haar maximale potentieel.

Voor meer informatie, contacteer Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel Bemiddeling. 

Met haar ruime bestuurderservaring in het bedrijfsleven, kan zij u, als Erkend Bemiddelaar, ondersteunen en begeleiden bij het aanpakken van conflicten in de bestuurskamer.

 

By |2023-03-24T13:41:23+01:00maart 24th, 2023|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok