Wat is een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord ?

/Wat is een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord ?
Wat is een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord ?2020-09-24T10:58:45+01:00

Het bemiddelingsakkoord is de overeenkomst die op het einde van de bemiddeling wordt opgemaakt.  De betrokken partijen én de bemiddelaar ondertekenen dit document. Als de partijen het wensen, kunnen zij het bemiddelingsakkoord laten homologeren door de rechter. Hierdoor krijgt dit akkoord de kracht van een vonnis. En kunnen de gemaakte afspraken via een deurwaarder worden afgedwongen, in het geval deze niet zouden worden nagekomen. Nagenoeg over elk type conflicten kan bemiddeld worden, en kan dus een gezamenlijk akkoord tot stand komen.

Een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord

Voor een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord dienen 4 voorwaarden vervuld te zijn:

 • GEDRAGEN
  • Staan de betrokken partijen achter het akkoord? Kunnen ze zich vinden in de oplossingen? Kunnen ze erachter staan?
 • OPERATIONEEL
  • Is het akkoord operationeel uitvoerbaar?
  • Vooreerst is het belangrijk dat het akkoord praktisch uitvoerbaar is.
  • Uiteraard dient het akkoord ook juridisch volledig stand houden.  De bemiddelaar zal u hieromtrent de nodige informatie aanreiken. Bij complexere materie zal hij of zij eventueel externe expertise inschakelen.
 • ECONOMISCH
  • Is het akkoord economisch haalbaar? Hier is een gedegen realiteitstoets is nodig. Om na te gaan of het wel mogelijk is de gemaakte afspraken financieel effectief ook in te vullen.
 • DUURZAAM
  • Is het akkoord duurzaam?  Kunnen de gemaakte afspraken ook op langere termijn standhouden. Het aftoetsen hiervan samen met de bemiddelaar is uiterst belangrijk.
  • Tevens kan het nuttig zijn ‘sleutelmomenten’ in te bouwen om op bepaalde momenten afspraken te kunnen herzien. Om beter aan de noden van van een gewijzigde toestand te voldoen. Voorbeelden van ‘sleutelmomenten’ voor kinderen zijn overstap van kleuter naar lagere school, overstap van lagere school naar middelbaar, en daarna naar universiteit.

Waarom is een G.O.E.D. akkoord zo belangrijk?

Bij De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk is het afsluiten van een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord essentieel. Omdat er slechts dan sprake kan zijn van een geslaagde bemiddeling. Omdat slechts dan het conflict een plaats kan krijgen. Waardoor beide partijen zich opnieuw op hun toekomst kunnen concentreren.  En geleidelijk worden verzuurde relaties hersteld. Daardoor kan ook rust en harmonie terugkeren.

Neem gerust contact op met De Ronde Tafel voor verdere inlichtingen.

 

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok