Bemiddelen is kiezen voor win-win

//Bemiddelen is kiezen voor win-win

Traditioneel worden geschillen tussen bedrijven en zakenpartners beslecht door een ondernemingsrechter. Meestal voelt één partij zich na een uitspraak vaak benadeeld. En dat vaak na een lang, pijnlijk en duur traject. Bemiddeling biedt een alternatieve manier: een weg waarbij partijen hun conflict onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar zelf oplossen. Bemiddelen is kiezen voor win-win.

Een volwaardig alternatief voor de rechtbank

Bemiddeling biedt een waardevol en volwaardig alternatief voor de traditionele methode van conflictbehandeling in de rechtbank. Een akkoord dat via bemiddeling wordt bereikt, is namelijk het resultaat van bespreking en overleg tussen partijen. Ze luisteren naar elkaars belangen. Ze bekijken verschillende opties. Samen ontwerpen de partijen zelf de uitkomst. Heel vaak resulteert dit ook in de continuïteit van een positieve relatie.

Een conflict is ontstaat door tegenstrijdige belangen. Wanneer het niet meer lukt om er onderling uit te geraken, bijvoorbeeld omdat er grote financiële of emotionele belangen dan gaat men vaak kiezen voor een proces via de rechtbank. Vaak is dit een dure, langzame en uitputtende lijdensweg. Het kan anders.

Professionele begeleiding door een bemiddelaar

Bemiddeling is een methode om geschillen op te lossen door de verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, onder leiding van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde, namelijk de bemiddelaar en eventueel met ondersteuning van advocaten. De aanwezigheid van een bemiddelaar zorgt voor een professionele begeleiding van de onderhandeling wat toelaat om gestructureerd te werk te gaan.

Zelf de regie in handen hebben

Het belangrijkste voordeel is dat partijen de regie in eigen hand hebben. Door de situatie te bespreken, de belangen te benoemen en verwachtingen te kaderen. De bemiddelaar ondersteunt de partijen zodat deze samen een oplossing uitwerken waarin ze zich kunnen vinden. Een zaak in de rechtbank draait meestal uit in een ‘overwinning of verlies’. Wat meestal de aanleiding is om nog een stap verder te gaan en beroep aan te tekenen. Nog langer, nog duurder, nog uitputtender. Om dan nog het verdict te moeten afwachten.

Bemiddeling is vertrouwelijk

Een tweede voordeel is vertrouwelijkheid: bemiddeling gebeurt per definitie achter gesloten deuren. Volgt er toch een rechtszaak, dan mogen de partijen tijdens die zaak niet verwijzen  naar de inhoud van de bemiddelingsgesprekken. Dit laat de partijen toe transparant en open met elkaar te spreken. Ook de bemiddelaar zelf is onderworpen aan de vertrouwensplicht. De rechter kan de bemiddelaar niet verhoren.

Bemiddeling is flexibel

Verder biedt de bemiddeling de partijen ook flexibiliteit. Samen met de bemiddelaar geven zij het tempo van de bemiddeling aan. In deze corona-tijden is online bemiddeling inmiddels een standaardpraktijk geworden.

Bemiddeling raakt ook de verschillende facetten van het conflict aan. Dit in tegenstelling tot een rechtbank, waar de specifieke bevoegdheden strak zijn opgesplitst. Zo is er de ondernemingsrechtbank, de arbeidsrechtbank en de familierechtbank. In het geval van familiebedrijven is dit een uiterst belangrijk voordeel : zaken doen, werkrelaties en familiebanden. Het loopt vaak allemaal door elkaar.

Een bindend akkoord

Een bemiddelingsakkoord dat ondertekend is door een erkend bemiddelaar kan op vraag van (één van) de partijen gehomologeerd worden door de rechtbank. Hierdoor krijgt het akkoord dezelfde daadkracht als een gerechtelijk vonnis.

Nu en in de toekomst

Bemiddeling is kiezen voor een duurzame oplossing. Bemiddelen is kiezen voor win-win waarbij het gaat over de inhoud én over de relaties, nu en in de toekomst.

By |2021-02-24T14:03:49+01:00november 5th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok