Deontologische code van de erkend bemiddelaar

//Deontologische code van de erkend bemiddelaar

Deontologische Code – Code de Déontologie av-ag 16 12 2020

De Federale Bemiddelingscommissie heeft de deontologische code van de erkend bemiddelaar onlangs geactualiseerd. Een volledige kopie van de code, versie 16 december 2020, is bijgevoegd.

Voor wie geldt de deontologische code?

De deontologische code geldt voor elk erkend bemiddelaar, en heeft tot doel de cliënten te beschermen en een kwaliteit van de prestaties te waarborgen.  De code onderstreept het belang van de eerste contacten tussen de bemiddelaar en de cliënten. De erkend bemiddelaar zal ook heel communiceren dat hij of zij vanuit die rol handelt. Er mag geen rolvermenging optreden met bijvoorbeeld de rol van advocaat, die een cliënt verdedigd. Noch met die van een therapeut of enig ander beroep.

De erkend bemiddelaar kan alleen bemiddelen vanuit een positie van neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.  Mocht er hieromtrent enige twijfel zijn, dan informeert deze de betrokken partijen hierover. Er is een schriftelijk akkoord an de partijen nodig om de bemiddeling toch te kunnen voortzetten. Mochten zij dit wensen, uiteraard. Een bemiddeling start steeds met het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Bemiddeling is vertrouwelijk en de bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim. Als tijdens de bemiddeling een caucus of afzonderlijk gesprek met de partijen plaatsvindt, blijven de inlichtingen die er worden verstrekt, geheim. De desbetreffende partij die de informatie bezorgde akkoord is dat dit wordt gedeeld met de andere partij.

Tijdens de bemiddeling zal de bemiddelaar de partijen aanmoedigen hun belangen te verwoorden en om naar elkaar te luisteren. De erkend bemiddelaar werkt vanuit deze belangen gewerkt naar mogelijke oplossingen toe. In het bemiddelingsakkoord wordt elk punt waarover een akkoord werd bereikt opgenomen. Naar wens kunnen de partijen ervoor kiezen het bemiddelingsakkoord te laten homologeren.

Wat bij gerechtelijke bemiddeling?

Bij een gerechtelijke bemiddeling, wat betekent een bemiddeling aangestuurd door de rechtbank, zal de bemiddelaar de rechter schriftelijk informeren. De bemiddelaar vermeldt of er een akkoord is bereikt tussen de partijen. Er mag geen andere informatie dat deze mededeling aan de rechter gebeuren. Dit sluit aan bij het vertrouwelijk karakter en het beroepsgeheim.

Voor meer informatie over bemiddeling, aarzel niet contact op te nemen met De Ronde Tafel Bemiddeling.

Hilde Celeste De Jonge, Erkend Bemiddelaar in Handelszaken, in Sociale zaken en in familiale zaken

hilde@de-ronde-tafel.be of 0478 88 66 09

 

By |2021-02-02T10:25:37+01:00februari 2nd, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok