Conflicten over het familiebedrijf

//Conflicten over het familiebedrijf

Niet zelfden ontstaan er conflicten over het familiebedrijf als de volgende generatie aan zet komt. Een slechte voorbereiding van de generatiewissel is vaak de oorzaak hiervan. Er ontbreken duidelijke afspraken, en de ambities en verwachtingen zijn niet gestroomlijnd.

Spanningen onder aandeelhouders

Conflicten over het familiebedrijf worden meestal achter gesloten muren beslecht, evenwel dat lukt niet altijd zo. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders komen soms conflicten naar boven die jarenlang sluimeren. Zo was het geval vorige week bij Brouwerij Haacht, waar drie familieleden weigerden kwijting te geven aan de voorzitter, een oom die meer dan 50 jaar lang de CEO was van het bedrijf, en sinds 2 jaar voorzitter. De drie zussen, die samen meer dan 30 procent van de beursgenoteerde groep bezitten, sturen aan op een onafhankelijke voorzitter. Tevens wensen ze meer onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur te zien. Verder wensen ze meer transparantie over de strategie…Dergelijke conflicten over het familiebedrijf komen vaak voor, doch zelden komt het naar buiten, en al zeker niet openlijk tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Dit komt de reputatie en het vertrouwen niet ten goede.

Tijdig afspraken maken

Belangrijk is wel te erkennen dat er spanningen en conflicten over het familiebedrijf zijn. Het is aangewezen om eerder vroeger dan later een familiecharter op te stellen. Het gaat dan om een reeks duidelijke afspraken, met de rechten en verplichtingen van diverse familieleden. Het omhelst regels omtrent aandeelhouderschap en over welke modaliteiten om een familielid operationeel op te nemen in het bedrijf.

Goede afspraken kunnen heel wat misvattingen, frustraties en conflicten helpen vermijden. Conflicten over het familiebedrijf sluipen vroeg of laat binnen. Duidelijke en transparante afspraken gebundeld in een familiecharter helpen een patstelling voorkomen. Bij het opstellen van een familiecharter, waar het eigenlijk gaat om conflictpreventie, kan het nuttig zijn een externe, neutrale en onpartijdige bemiddelaar in te schakelen. Een persoon die competent is op het vlak van emotionele belangen evenals op gebied van bestuurszaken en bedrijfsdynamieken.

Laat u bijstaan door een competente bemiddelaar

Wenst u meer informatie? Neem contact op met Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel Bemiddeling. Zij is bedrijfspsycholoog met 30 jaar ervaring in het leiden van bedrijven, en tevens competent in goed bestuur, door haar opleiding als Guberna Certified Director en Voorzittersopleiding bij Stella P.

By |2022-06-13T08:51:10+01:00juni 13th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok