Empathie of assertiviteit?

//Empathie of assertiviteit?

Tijdens bemiddeling is het een fundamentele uitdaging om een ​​effectief evenwicht te vinden tussen empathie en assertiviteit. Empathie gaat over de andere. Empathie houdt in zich kunnen inleven in diens situatie, dat u zijn of haar perspectief van de andere partij begrijpt zonder hierbij een oordeel te vormen.

Assertiviteit gaat over uzelf. Assertiviteit is het vermogen om uw eigen behoeften, interesses en perspectieven uit te drukken en te verdedigen.

Ken uzelf

Om uw empathie in evenwicht te brengen met uw assertiviteit in de bemiddeling, is het nuttig even te reflecteren over uw ‘natuurlijke’ conflictstrategie : trekt u bij het aanpakken van conflicten uw vechtersjasje aan om in competitie te gaan . Of gaat u zich in uw geliefkoosde camouflage-outfit liever aanpassen aan de andere om zo de lieve vrede te bewaren. Of zal u eerder wegvluchten en de confrontatie vermijden? Door even stil te staan en na te denken over hoe u in een bepaalde context waarschijnlijk zult reageren, kunt u beginnen uw onproductieve conflictstrategieën te vervangen door meer lonende.

Een goede voorbereiding is de beste garantie voor succes

Bereid jezelf voor op de assertieve component van het onderhandelen door je verhaal te oefenen – hardop te zeggen wat je wilt, waarom en hoe je de andere partij kunt helpen om in hun behoeften te voorzien. Herzie en oefen je verhaal totdat je denkt dat het sterk en overtuigend is. Maak eventueel een lijstje van uw belangrijkste punten, zodat u ze kunt onthouden wanneer u aan de bemiddelingstafel komt.

Om empathie aan de  bemiddelingstafel te oefenen en te tonen, vraagt ​​u de andere partij om haar mening te geven. En dit voordat u de uwe presenteert. Luister aandachtig, zonder oordeel. Geef evenwel aan dat uw begrip niet betekent dat u akkoord ben met alles wat wordt gezegd. Wel dat u probeert te begrijpen wat er voor de andere speelt, wat de noden en behoeften zijn.

Tijdens de  bemiddeling zal de bemiddelaar de beide partijen aanmoedigen om zowel assertief als empathisch zijn. En zodoende beide partijen begeleiden naar een duurzame oplossing voor de kwestie die speelt.

 

 

By |2021-01-12T11:54:52+01:00januari 12th, 2021|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok