Familievete in het bedrijf

//Familievete in het bedrijf

Een directeur stapt op na familievete in het bedrijf. De onenigheid tussen twee takken van een familiebedrijf resulteert in het opstappen van talenten. De oorzaak van de beslissing zijn de conflicten tussen de twee aandeelhoudersfamilies. De kwestie gaat over een moeizame generatiewissel. Niet kunnen loslaten door de oudere generatie. En de wens voor vernieuwing en een groeistrategie voor de toekomst door de jongere generatie.

Het niet tijdig voorbereiden van dergelijke cruciale stappen in een familiebedrijf kan heel veel deining veroorzaken. Als er hardnekkig aan standpunten en meningen wordt vastgehouden, zonder dieper in te gaan op de noden en belangen, kan de weerslag zeer groot zijn.

De kost van een familievete in het bedrijf

Er kan een familievete in het bedrijf ontstaan. Een dergelijke situatie veroorzaakt dermate veel spanningen en conflicten, dat goede krachten opstappen. Het gebrek aaneen  doortastend optreden kan het begin vormen van een negatieve spiraal. Met grote gevolgen op korte en langere termijn als gevolg. In de voorbije jaren hebben we gevallen gezien van grote bedrijven die zijn opgesplitst. Of waar binnen korte tijd veel waarde verloren is gegaan.

Als er een familievete in het bedrijf parten speelt, is het zaak een competente expert in te schakelen. Een derde, neutrale en onafhankelijke persoon, met de gepaste kwalificaties. Een erkend bemiddelaar die competent is zowel op gebied van goed bestuur, dynamieken in organisaties als communicatievaardigheden.

De competenties van een Erkend Bemiddelaar

Naast de specifieke kennis en competenties, brengt een erkend bemiddelaar ook de zekerheid van vertrouwelijkheid mee. Alles wat tijdens een bemiddelingstraject wordt besproken, is en blijft absoluut vertrouwelijk. Pers wordt buitengehouden. Er hoeven geen pleidooien van raadslieden in de publieke arena van de rechtbank.

Wanneer de betrokkenen samen tot akkoorden komen, kan de erkende bemiddelaar deze laten homologeren door de ondernemingsrechtbank. Hierdoor krijgen deze overeenkomsten de daadkracht van een vonnis. Wat de betrokken partijen garantie geeft om uitvoering zoals besproken.

Sluimert er een familievete in het bedrijf, of loert er een om de hoek. Laat het niet te ver komen. Neem tijdig de stappen die nodig zijn om het risico op een negatieve spiraal in te dijken. Schakel een Erkend Bemiddelaar in. Hilde Celeste De Jonge heeft met haar jarenlange bedrijfservaring, haar achtergrond als bedrijfspsycholoog en haar Guberna kwalificaties als bestuurder, alle vaardigheden om u bij te staan.

Hilde Celeste De Jonge is Erkend Bemiddelaar in Zakelijke, Sociale en Familiale conflicten, en is tevens lid van Cepani.

Neem contact op met De Ronde Tafel Bemiddeling op het nummer 0478 88 66 09.

By |2022-06-24T09:01:20+01:00juni 24th, 2022|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok