Bij welke conflicten kan bemiddeling?

/Bij welke conflicten kan bemiddeling?

Over nagenoeg elk conflict kan bemiddeld worden bemiddeld worden over. In het juridische vakjargon spreekt men over twee grote groepen geschillen :

Ten eerste voor ‘niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading’

Dit gaat om allerhande bestaande of toekomstige geschillen over een feitenkwestie, een vraag of gestelde voorwaarde die al dan niet vervuld is. Hieronder kunnen we verstaan :

 • elk geschil dat kan worden geregeld via een ‘dading’
  • zoals bijvoorbeeld burenconflicten, conflicten tussen huurders en verhuurders, schadevergoedingen, geschillen tussen werkgever en werknemer,…
 • geschillen betreffende personenrecht
  • zoals bijvoorbeeld alimentatiegelden, kindregelingen, ouderlijk gezag
 • scheiding
  • zoals tussen feitelijk of wettelijk samenwonenden
  • of echtscheiding met onderlinge toestemming

Ten tweede ‘elk geschil van vermogensrechtelijke aard’

Zowel op nationaal vlak als voor grensoverschrijdende geschillen, en ook voor geschillen van vermogensrechtelijke aard waar een publiekrechtelijke rechtspersoon bij betrokken is.

Waarover kan NIET bemiddeld worden?

Conflicten waarover NIET kan worden bemiddeld en geen bemiddelingsakkoord kan worden gesloten zijn conflicten die gaan over :

 • rechten die de openbare orde raken
 • schadevergoedingen die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling
 • zaken die buiten de handel of illegaal zijn
 • rechten van minderjarigen

Voor meer informatie, aarzel niet kontakt op te nemen met De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk. Wij helpen u graag verder.

By |2018-09-21T19:33:02+01:00september 19th, 2018|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok