Aansprakelijkheidsverzekering

/Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering2022-11-18T09:47:47+01:00

Aansprakelijkheidsverzekering

De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk is uiteraard ook verzekerd. Dit met de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Uwbemiddelaars. Deze polis dekt zo ook de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Hilde in de uitoefening van haar activiteiten. De beroepsaansprakelijkheid van De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  is beperkt tot de bedragen die de vermelde polis voor aansprakelijkheid uitkeert.

Deontologische code

Als Bemiddelingspraktijk hechten wij groot belang aan het respecteren van waarden, normen en gedragsregels. Deze zijn duidelijk omschreven in de deontologische code van de Federale bemiddelingscommissie (www.fbc-cfb.be)

Voor meer informatie neem contact op met Hilde Celeste De Jonge

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok