De advocaat en bemiddeling

//De advocaat en bemiddeling

Vader en zoon

Een van de vragen die ik als bemiddelaar vaak krijg, is of het nodig is dat een advocaat aanwezig is bij de bemiddeling. Het antwoord hierop is helder : nee. Een erkend bemiddelaar beschikt immers over de nodige competenties om beide partijen te ondersteunen tijdens het bemiddelingsproces. Als neutrale en onafhankelijke derde persoon zorgt de bemiddelaar ervoor dat de betrokken partijen in verbinding treden en van daaruit samen een goede overeenkomst kunnen uitwerken. Ook bij scheiding, wanneer een EOT of een ouderschapsplan moet worden uitgewerkt.

Of de aanweizgheid van een advocaat wenselijk is daarentegen, is een keuze van de partijen zelf.  De rol van de advocaat tijdens het bemiddelingsproces is evenwel ànders dan wanneer een advocaat zijn of haar cliënt verdedigt op de rechtbank.

Wat is de rol van de advocaat in de bemiddeling?

Eerst en vooral de  inbreng van juridisch deskundigheid : verschillende conflicten hebben complexe juridische aspecten, bijvoorbeeld als het gaat om contractuele geschillen met grote belangen. De aanwezigheid van een advocaat aan de zijde van de partijen kan hen geruststellen en hen helpen om bepaalde oplossingen te durven aanvaarden.  In familiale context, bij echtscheidingen bijvoorbeeld, speelt dit minder. De erkende familiale bemiddelaar heeft de nodige juridische kennis moeten verwerven om op een correcte manier een EOT of ouderschapsplan uit te werken. En waar nodig kan deze nog altijd een jurisiche check laten uitvoeren, of zijn cliënten aanmoedigen dat te doen; in conflicten gaat het heel vaak om het relationele, om de balans van geven en ontvangen die verstoord is. Eens deze balans hersteld, zijn mensen echt wel in staat zelf hun eigen schikkingen uit te werken.

De rol van waakhond. Het minimaliseren van juridische risico’s is een van de kerntaken van advocaten. Een advocaat zal tussenkomen als hij of zij van mening is dat de discussies niet in de richting van de belangen van hun cliënt gaan,

Wat zijn de valkuilen?

Aan de andere kant kan de aanwezigheid van een advocaat de bemiddelijk moeilijker maken.   Wanneer advocaten weigeren de mensen zelf te laten spreken, bijvoorbeeld. Veel interventies van de bemiddelaar zijn inderdaad gebaseerd op directe communicatie tussen de partijen. De bedoeling is om verbinding tot stand te brengen. De advocaat die daar tussen zit kan deze verbinding bemoeilijken.

Deze valkuil kan worden omzeild door voor de start van de bemiddeling met de advocaten af te spreken welke rol zij tijdens het proces zullen spelen. Door duidelijk de violen te stemmen,  kunnen veel frustraties bij beide partijen  voorkomen worden.

Bemiddeling met of zonder aanwezigheid van advocaten kan. Het is de vrije keuze van de cliënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verschil is in de slaagkansen of kwaliteit van de overeenkomsten. Doorgaans duurt een bemiddeling wel langer. Simpelweg omdat het geheel complexer wordt naarmate er meer personen bij een bemiddeling aanwezig zijn. Als gevolg zullen de kosten ook hoger liggen. Zowel voor de bemiddelingstijd, waar het bedrag door beide partijen elk voor de helft wordt betaald, tenzij anders overeengekomen. En uiteraard ook de bijkomende kosten voor de advocaat, die door de betrokken partij zelf dient te worden betaald.

Heeft u twijfels of vragen. Neem vrijblijvend contact op met Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel Bemiddeling. Zij staat u graag te woord.

 

By |2020-03-24T16:12:23+01:00maart 24th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok