Hoeveel kost bemiddeling?

/Hoeveel kost bemiddeling?
Hoeveel kost bemiddeling?2021-02-24T14:06:59+01:00

De bemiddelaar rekent een ereloon aan voor de geleverde prestaties, elke partij betaalt hiervan de helft, tenzij zij samen hier anders in overeenkomen. De totale kosten van bemiddeling hangt  voornamelijk af van hoelang het traject loopt.

Wat zijn de kosten van bemiddeling?

Er zijn 2 ‘vaste’ en 2 ‘eventuele’ kosten. De ‘vaste’ kosten zijn :

  1. Het ereloon van de bemiddelaar is een uurtarief, dat door elke partij voor de helft wordt betaald.
  2. De administratieve kosten:  deze kosten worden gerekend aan 90 euro per uur. Ze omvatten kosten zoals opmaken van verslagen, telefoon- en email correspondentie, kosten voor het opmaken van het bemiddelingsakkoord.

Eventuele kosten die erbij komen zijn :

  1. Rolrechten :  dit zijn de kosten voor het neerleggen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld indien de overkomst wordt gehomologeerd bij de rechtbank. De kost van rolrechten voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en voor de Ondernemingsrechtbank bedraagt 165 euro. Ook deze kost wordt door beide partijen gedragen, elk voor de helft.
  2. Specifieke kosten voor expertise (juridisch, fiscaal, notarieel,…)  mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld schatting van de waarde van een onroerend goed, een bedrijfsrevisor of andere.

Gemiddeld loopt een bemiddelingstraject over 2 tot 6 sessies, elk van anderhalf tot twee uren. Doch dit is slechts een ‘gemiddelde’. Elke bemiddeling is anders. Zo gebeurt het niet zelden dat na twee gesprekken een aantal zaken reeds geklaard zijn. Hoe complexer de situatie, en hoe meer betrokkenen, hoe langer de bemiddeling doorgaans duurt.

Noteer dat alle kosten van de bemiddeling  elk voor de helft door beide partijen,  tenzij zij zelf anders overeengekomen.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling tegenover een rechtszaak?

Vooreerst de kosten : deze worden in twee gedeeld, elke partij de helft.  Dat maakt een hemelsbreed verschil. Verder zijn er geen procedurekosten, zoals bij een rechtszaak.  Met uitzondering van de rolrechten als men de overeenkomst wil laten homologeren door de rechter.

Ten tweede is er de vertrouwelijkheid. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, is en blijft vertrouwelijk. Of het nu gaat om een buitengerechtelijke (of vrijwillige) bemiddeling, of een gerechtelijke bemiddeling (opgelegd door de rechter), bemiddeling is altijd vertrouwelijk. De bemiddelaar kan niet als getuige worden opgeroepen, mocht er later toch een rechtszaak uit voortvloeien.

Bemiddeling gaat doorgaans ook aanzienlijk sneller dan een gerechtelijke procedure.

Het belangrijkste voordeel evenwel is dat conflictoplossing via bemiddeling zoveel effectiever is, omdat de uitkomst zelf gekozen wordt door de partijen. Op die manier worden lang aanhoudende procedures of terugkerende procedures over dezelfde onderwerpen vermeden. Alle voordelen van bemiddeling in beschouwing genomen, is het verwonderlijk dat nog niet meer mensen kiezen voor deze weg van minnelijke geschillenoplossing.  Klik hier voor een overzicht advocaat of bemiddelaar. 

Voor meer informatie over bemiddeling via De Ronde Tafel, neem vrijblijvend contact op. Hilde Celeste De Jonge staat je graag te woord.

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok