Hoeveel kost bemiddeling?

/Hoeveel kost bemiddeling?
Hoeveel kost bemiddeling?2019-05-09T16:30:43+01:00

bemiddelingssessieBemidddeling wordt per uur betaald. De bemiddelaar, een zelfstandige, rekent een uurtarief voor de geleverde prestaties. Bij de Ronde Tafel bedraagt dit 100 euro per uur, te delen door twee wat neerkomt op elk 50 euro. De totale kosten van bemiddeling hangt  voornamelijk af van hoelang het traject loopt.

Wat zijn de kosten van bemiddeling?

Er zijn 2 ‘vaste’ en 2 ‘eventuele’ kosten. De ‘vaste’ kosten zijn :

  1. Het uurtarief van de bemiddelaar. Bij De Ronde Tafel kost een uur bemiddelingsgesprek 100 euro per uur (dus elk 50 euro). Voor familiale bemiddeling (scheiding, ouderschapsplan, erfeniskwesties, familieruzies ) is er geen btw-verplichting. Bij sociale of zakelijke conflicten komt er  21% btw bij.
  2. De administratieve kosten:  deze kosten worden gerekend aan 60 euro per uur. Ze omvatten kosten zoals opmaken van verslagen, telefoon- en email correspondentie, kosten voor het opmaken van het bemiddelingsakkoord. In geval van scheiding gaat het dan om de EOT en/of  een ouderschapsplan

Eventuele kosten die erbij komen zijn :

  1. Rolrechten :  dit zijn de kosten voor het neerleggen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld indien de overkomst wordt gehomologeerd bij de rechtbank. Dit is verplicht in geval van een ouderschapsovereenkomst. De kost van rolrechten bedraagt tussen 40 en 150 euro.
  2. Specifieke kosten voor expertise (juridisch, fiscaal, notarieel,…)  mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld schatting van de waarde van een woning of een bedrijfsrevisor. Dit varieert, maar reken toch een bedrag in de buurt van 1000 euro.

Gemiddeld loopt een bemiddelingstraject over 2 tot 6 sessies, elk van anderhalf tot twee uren. Doch dit is slechts een ‘gemiddelde’. Elke bemiddeling is anders. Zo gebeurt het niet zelden dat na twee gesprekken een aantal zaken reeds geklaard zijn. Hoe complexer de situatie, en hoe meer betrokkenen, hoe langer de bemiddeling doorgaans duurt.

Noteer dat alle kosten van de bemiddeling  elk voor de helft door beide partijen,  tenzij zij zelf anders overeengekomen.

Is bemiddeling goedkoper dan een rechtbank?

Een bemiddeling is  beduidend goedkoper dan via advocaten en rechtbank.   De kosten van de bemiddelaar, die al een heel stuk lager zijn dan de kosten van een advocaat, worden in twee gedeeld.  Dat maakt een hemelsbreed verschil. Verder zijn er geen procedurekosten, zoals bij een rechtszaak.  Met uitzondering van de rolrechten, die trouwens altijd dienen te worden betaald. Bovendien is bemiddeling zoveel effectiever, omdat de uitkomst zelf gekozen wordt door de partijen. Op die manier worden ook lang aanhoudende procedures of terugkerende procedures over dezelfde onderwerpen vermeden. Alle voordelen van bemiddeling in beschouwing genomen, is het verwonderlijk dat nog niet meer mensen kiezen voor deze weg van minnelijke geschillenoplossing.  Klik hier voor een overzicht advocaat of bemiddelaar. 

Is er rechtsbijstand?

In bepaalde gevallen kan er tussenkomst zijn via rechtsbijstand. U kan hiervoor terecht bij het justitiehuis in uw buurt. Zowel de erelonen van de bemiddelaar als de dossierkosten kunnen ten laste worden genomen door de rechtsbijstand. Met een erkend bemiddelaar kan zowel voor vrijwillige als gerechtelijke bemiddelingen. Verder is het ook zo dat, in gevallen waar verzekeringen tussenlomen, de clausule ‘rechtsbijstand’ ook kan worden ingeroepen voor bemiddeling.  Ook dat weten heel veel mensen niet. Er wordt nog veel te weinig gebruik van gemaakt.

Voor meer informatie over bemiddeling via De Ronde Tafel, neem vrijblijvend contact op. Hilde Celeste De Jonge staat je graag te woord.

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok