Bemiddeling bij familiale conflicten

/Bemiddeling bij familiale conflicten
Bemiddeling bij familiale conflicten2019-05-09T15:47:00+01:00

Bemiddeling is vaak de beste manier om familiale conflicten op te lossen.

Bij familiale conflicten denken we aan situaties zoals

scheiden na drie maanden bezinning

 • wettelijk of feitelijk samenwonen stopzetten
 • bij echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT)
 • regelingen omtrent kinderen en ouderschapsplan uitwerken of herzien
 • onenigheid over belangrijke beslissingen zoals schoolkeuze

Daarnaast kunnen er ook heel wat spanningen en conflicten spelen in families zoals bijvoorbeeld

 • generatieconflicten
 • conflicten binnen palliatieve context
 • erfeniskwesties
 • familieruzies
 • conflicten en problemen in familiale bedrijven

Waarom kiezen voor bemiddeling bij familiale conflicten?

 • de bemiddelingsgesprekken zijn strikt vertrouwelijk, de bemiddelaar heeft beroepsgeheim
 • bemiddeling is vrijwillig doch vraagt om actieve medewerking om te kunnen slagen
 • de bemiddelaar  brengt de partijen samen rond de tafel, begeleidt de communicatie en maakt het conflict hanteerbaar
 • de bemiddelaar luistert aandachtig naar waar het eigenlijk over gaat, wat de noden en behoeften zijn van alle betrokkenen
 • hij of zij zorgt ervoor dat er naar elkaar geluisterd wordt en ondersteunt de partijen, samen op zoek naar oplossingen
 • er wordt gewerkt naar een G.O.E.D. bemiddelingsakkoord : gedragen, operationeel uitvoerbaar, economisch haalbaar en duurzaam in de tijd.

Bemiddeling kan perfect hand in hand gaan met het werk van advocaten, notarissen, en andere experten die relevant zijn bij het aanpakken van de kwestie.

Wat doet de familiaal bemiddelaar?

De bemiddelaar is een onafhankelijke ‘derde’ die speciaal opgeleid is om het bemiddelingsproces te begeleiden.  De bemiddelaar biedt de tijd en ruimte aan en schept een sfeer van veiligheid. Hij of zij faciliteert, past interventiemethodes toe die de communicatie bevorderen en mensen in hun kracht brengt. Zo kunnen zij hun behoeften en verlangens beter verwoorden. En kan er naar boven komen wat er werkelijk speelt,  waar mensen zich niet gehoord voelen. De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies. De partijen worden aangemoedigd om empathisch naar elkaar te luisteren. Eens de gezamenlijke belangen duidelijk zijn, gaan ze samen op  zoek naar oplossingen waarin elkeen zich kan vinden. De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk ondersteunt hen bij het uitwerken van een G.O.E.D. bemiddelingskkoord.

Is het bemiddelingsakkoord bindend?

Een bemiddelingsakkoord is een effectief ‘akkoord’, een geschreven overeenkomst tussen de partijen, en door allen ondertekend inclusief de bemiddelaar. In dusverre is het dus bindend, en bij het niet respecteren kan men naar de rechter stappen die dan een uitspraak zal doen.

Een bemiddelingsakkoord, tot stand gekomen samen met een erkend bemiddelaar, kan worden gehomologeerd door de rechter. Dit krijgt dusdanig de uitvoeringskracht van een vonnis. Dat betekent dat de gemaakte afspraken via een deurwaarder afdwingbaar zijn.  Het verzoek tot homologatie kan worden ingediend door alle betrokkenen samen, of door één van de betrokken partijen individueel.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling bij familiale conflicten?

Bemiddeling bevordert de – vaak verstoorde – communicatie en voorkomt een verdere escalatie van het conflict. Er wordt naar elkaar geluisterd, op een serene en veilige manier. De behoeften en verlangens van allebetrokkenen komen aan bod.  Er komt naar boven wàt er precies speelt, welke ‘openstaande rekeningen’ er zijn, waar men zich niet erkend voelt of  waar onrecht werd aangedaan. Erkenning helpt om opnieuw in verbinding te komen en een dialoog op gang te brengen.  Samen met de bemiddelaar worden gemeenschappelijke belangen overlopen. De partijen gaan samen op zoek naar oplossingen. De relaties normaliseren. Daar waar deze helemaal verbroken was, komt men vaak weer ‘on speaking terms’. De dagdagelijkse rust kan terugkeren. En niet minder belangrijk : ook de innerlijke gemoedsrust.

De bemiddeling is vrijwillig. Wanneer de betrokkenen, of één van hen, geen meerwaarde ziet in het proces, kan deze er op elk ogenblik uitstappen

De bemiddeling is vertrouwelijk, de inhoud van wat wordt verteld en gedeeld blijft strikt binnen het bemiddelingskader. Bij het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol, aan de start van de bemiddeling, verbinden alle betrokkenen zich tot het vertrouwelijkheidsprincipe.

Law 6De bemiddeling is sneller, eenvoudiger en aanzienlijk goedkoper dan wanneer geschillen via gerechtelijke stappen worden aangepakt. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld onder de betrokkenen.

Wanneer kan een familiale bemiddeling worden opgestart?

Het opstarten van een bemiddelingstraject kan zowel voor, tijdens en na een gerechtelijke procedure. Vaak zal de rechter of advocaat zelf aan de partijen voorstellen om eerst de weg van bemiddeling af te toetsen,  en zodoende de betrokkenen stimuleren om zelf een oplossing uit te werken voor hun conflicten.

Wil je meer informatie en weten of ook in jullie geval het conflict via bemiddeling kan worden opgelost ? Neem geheel vrijbijvend contact op met De Ronde Tafel.

Hilde Celeste De Jonge staat u graag te woord.

Enkele voorbeelden van familiale conflicten waarbij bemiddeling de betere weg kan zijn:

Scheiden of blijven?

‘Tom en Sanne zijn sinds 15 jaar samen. De laatste maanden loopt de relatie mank. Sofie heeft al lang twijfels en weet niet of ze op deze manier nog verder wil. Liefst wil ze uit elkaar gaan, en wil ze verder met de kinderen, zonder Tom, in het huis blijven wonen. Tom ziet dit helemaal anders….- 

Belangrijke beslissingen omtrent de kinderen:

‘Jan en Tine zijn 7 jaar geleden uit elkaar gegaan. In het begin verliepen de regelingen vlot, de afspraken weren goed nagekomen, ook met betrekking tot beide kinderen Laurence en Sara. Laurence, de oudste dochter, zit nu in het eerste jaar middelbaar.  Ondanks haar puike resultaten vorig jaar, zijn haar resultaten dit jaar ondermaats. Omdat er ‘problemen’ zijn met een aantal leerkrachten op school. Tine wil dat ze een andere school kiezen zodat Laurence met een nieuwe lei kan starten. Maar Jan staat erop dat Laurence blijft waar ze is. Het probleem is helemaal niet de school, dan wel Laurence die zich moet aanpassen en gezag leert aanvaarden….’

Erfeniskwesties

‘Mama is vorige maand, op 83 jarige leeftijd, heengegaan. Papa was reeds 10 jaar eerder overleden.  Daarom  zitten de 4 kinderen  nu samen om de erfenis en de verdeling van de inboedel te bespreken. Lander, de jongste zoon, kreeg 30 jaar geleden een flink bedrag, een ‘schenking’, een voorschot op zijn deel.  Daarmee kon hij naar het buitenland te kunnen om te gaan studeren. Mama heeft Sofie destijds beloofd dat zij, als enige dochter, alle familiejuwelen zou krijgen. Ondertussen is Wouter, sinds mama naar het rustoord ging 4 jaar geleden, in de ouderlijke woning ingetrokken. Bovendien wil hij daar absoluut blijven wonen met zijn nieuw samengesteld gezin. Maar de spanningen stijgen dag na dag, de 4 kinderen geraken er onderling niet meer uit….’

Kinderen en grootouders

Sinds de scheiding van de ouders 5 jaar geleden gaat Simon, nu 12 jaar, nog nauwelijks op bezoek bij Oma Louise. Door de drukke loopbaan van papa is Simon enkel om de twee weken samen met zijn papa, en de vele hobby’s slorpen alle tijd op. Oma Louis is bijzonder droevig, wenst haar kleinkind wat vaker te kunnen zien, en zou een soepele omgangsregeling wensen zodat zij af en toe Simon ook in de week kan zien. De vechtscheiding tussen de ouders blijft aanhouden, en de mama van Simon denkt er niet aan om wat dan ook te ‘versoepelen’ zolang de papa zich zo stijfkoppig blijft opstellen….’

Spanningen in het familiebedrijf

Dries heeft de algemene leiding van het familiebedrijf overgenomen van zijn vader. Zus Rita werkt sinds ze de school verliet als administratief medewerker in de zaak. De ouders wensen een schenking te doen aan de kinderen; Ze wensen ook duidelijkheid omtrent de rol van Rita in de zaak. Dries is hier helemaal niet mee akkoord. Eigenlijk ziet hij geen rol voor Rita naar de toekomst toe. De spanningen lopen hoog op, familiebijeenkomsten resulteren keer op keer in ruzies. Rita wordt er ziek van, de ouders zijn ten einde rade…’

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok