Hoeveel kans op slagen van bemiddeling?

/Hoeveel kans op slagen van bemiddeling?

Statistieken van de bemiddelingsbarometer 2016 tonen aan dat gemiddelde slaagkans van een bemiddeling meer dan 70% bedraagt.  Dit hoge percentage pleit zeker voor bemiddeling. Het kan gebeuren dat een bemiddeling niet lukt, dat er geen akkoord wordt bereikt. Daar kunnen verschillende factoren spelen. Zo bijvoorbeeld als één van de partijen een onwrikbaar standpunt inneemt. Of als één van de partijen écht niet wil.  In dat -spijtige- geval kunnen de partijen steeds een rechtzaak aanspannen. Of een procedure verder zetten.

Indien de partijen twijfelen aan de onpartijdigheid of de onafhankelijkheid van de bemiddelaar, kunnen deze een einde maken aan zijn of haar opdracht. Samen dienen ze dan een andere bemiddelaar aan te duiden. Om de slaagkans van een bemiddeling te verhogen zijn er 4 ‘ja’s nodig van beide partijen :

  • eerste ja : er is een probleem
  • tweede ja : we willen het oplossen
  • derde ja : we willen het oplossen via de weg van bemiddeling
  • vierde ja : we willen samenwerken met deze bemiddelaar

Verder dient doorheen het ganse bemiddelingstraject de vertrouwelijkheid én de vrijwilligheid worden gerespecteerd. Kies voor uw bemiddeling ook voor een erkend bemiddelaar.

By |2018-09-21T19:43:21+01:00september 18th, 2018|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok