//Kiezen voor een advocaat of een bemiddelaar?

Waarom kiezen voor een bemiddelaar en geen advocaat ?

Wat is het verschil tussen advocaat en bemiddelaar, vraag u zich af ? Een advocaat werkt voor één partij namelijk zijn of haar cliënt. Een bemiddelaar  daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken. Een advocaat is ingeschreven aan een balie en zodoende ook onderworpen aan een deontologische regels (Codex Deontologie voor Advocaten).

Een bemiddelaar wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.  Hij of zij heeft aangetoond over de nodige competenties te beschikken, aan de vereiste voorwaarden te voldoen om door de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) ‘erkend’ te worden. Hij of zij is bovendien ook onderworpen aan een deontologische code.

Hoe werkt een bemiddelaar ?

Een bemiddelaar begeleidt partijen in conflict en helpt hen om samen tot een oplossing te komen, buiten het gerecht om. De betrokken partijen gaan samen rond de tafel zitten. De bemiddelaar faciliteert de gesprekken. Hij of zij luistert naar de belangen van elkeen, past communicatietechnieken toe om de dialoog op gang te brengen en moedigt de partijen aan om samen een oplossing uit te werken.  De bemiddelingsovereenkomst kan door de rechter worden gehomologeerd waardoor deze de uitvoeringskracht van een vonnis krijgt.

Verschil tussen een advocaat en een bemiddelaar

ADVOCAAT BEMIDDELAAR
Werkt voort één cliënt werkt voor de beide partijen in conflict
Is onafhankelijk onafhankelijk
Is partijdig, kiest voor zijn cliënt neutraal en onpartijdig, kiest geen partij
Geeft raad en verdedigt zijn cliënt informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken
Focus op het belang van zijn cliënt focus op de belangen van alle betrokkenen
gebonden aan beroepsgeheim gebonden aan beroepsgeheim
pleit opdat zijn cliënt zou winnen faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan
het resultaat is een uitspraak door de rechter het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de  uitvoeringskracht van vonnis krijgt

 

Advocaat of bemiddelaar of advocaat-bemiddelaar ?

Meer en meer advocaten scholen zich ook bij tot bemiddelaar.  De recente evoluties en wetswijzigingen geven aan dat naar de toekomst toe bemiddeling een belangrijke rol zal gaan spelen.Een goede evolutie is dat. Ook advocaten merken dat het ‘vechtmodel’  een hoog prijskaartje heeft, zowel financieel als emotioneel. Als u kiest voor bemiddeling zijn er twee punten die uiterst belangrijk zijn :

 • ten eerste kiezen voor een erkend bemiddelaar
 • ten tweede kiezen voor iemand die effectief zal bemiddelen

Wat het eerste punt betreft, is het vrij eenvoudig : op de website van de Federale bemiddelingscommissie vindt u de lijst van alle erkende bemiddelaars. U kiest wel profiel het meest bij uw behoeften aansluit.Het tweede punt is vaak minder duidelijk : de meeste bemiddelaars combineren deze rol met hun ‘hoofdtaak’. Dit kan zijn bijvoorbeeld zijn advocaat, notaris, psycholoog, coach of therapeut.

Elk leggen ze hun eigen accenten, en hebben hun eigen specifieke competenties die ze inbrengen. En dat is prima, dat kan het verschil maken. Waar geen ‘toegevingen’ kunnen gedaan worden is bij de combinatie : een bemiddelaar kàn per definitie niet de rol van bemiddelaar én advocaat of psycholoog opnemen. Het moet kristalhelder zijn welke pet de persoon die de bemiddeling begeleidt, draagt. En dat kan enkel die van bemiddelaar zijn.  In die zin is hogervermelde vergelijkende tabel ook van toepassing voor de advocaat-bemiddelaar : ofwel speelt hij links van het veld, ofwel rechts. De keuze dient evenwel duidelijk te zijn.

Wat is een goede bemiddelaar ?

Qua vakkundigheid en competenties mag men ervan uitgaan dat eenieder die de titel van erkend bemiddelaar draagt, de rol gedegen kan en zal opnemen. Daartoe heeft die persoon immers de nodige examens moeten afleggen, de kwalificaties moeten voorleggen en de deontologische code moeten onderschrijven.

Wat kenmerkt een goede bemiddelaar?

 • onafhankelijk
 • onpartijdig
 • neutraal
 • is expert in het begeleiden van het proces
 • informeert doch geeft geen advies
 • neemt geen standpunt in
 • beslist niet
 • moedigt de partijen aan om samen oplossingen uit te werken
 • is meerzijdig partijdig d.w.z. betrokken met éénieder die rechtstreeks of onrechtstreeks in het conflict ‘zit’

Wenst u meer informatie ? Aarzel niet contact op te nemen met uw bemiddelaar Hilde Celeste De Jonge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |2019-03-13T15:01:35+01:00juli 22nd, 2018|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok