Geen franchise voor bemiddeling

//Geen franchise voor bemiddeling

Begin mei verscheen de wet omtrent de nieuwe rechtsbijstandsverzekering in het Belgisch Staatsblad. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, is er geen franchise te betalen als u kiest voor bemiddeling. De franchise of vrijstelling is het deel dat u altijd uit eigen zak moet betalen. Dit kan tot 250 euro bedragen.

geen franchise voor bemiddeling

Als u het conflict wil oplossen via bemiddeling is er geen vrijstelling te betalen. Wat betekent dat de volledige kost van bemiddeling zal gedekt zijn. En dit zowel voor vrijwillige als voor gerechtelijke bemiddeling.

Wie vanaf 1 september een rechtsbijstandspolis afsluit, kan de premie inbrengen in de belastingaangifte van volgend jaar. En op deze manier genieten van een belastingvermindering van 40% van de betaalde premie (begrensd tot een bedrag van 195 euro)

De verzekering moet verplicht waarborgen geven voor bouwgeschillen en echtscheidingen. Dit zijn immers de twee meest voorkomende vormen van gerechtelijke geschillen.  De minimaal verplichte waarborg dat uw verzekeraar dient te geven voor een scheiding van gehuwden of wettelijk samenwonenden is minstens 3.375 euro per verzekerde persoon.

Vastgestelde kosten en erelonen voor advocaten 

De polis dekt de kosten  en erelonen van de advocaten en gerechtsdeurwaarders. Ook de kosten van de gerechtelijke procedures evenals de kosten en erelonen van bemiddelaars en arbiters. Voor de kosten en erelonen van de advocaten zullen door de Koning bedragen worden vastgesteld. Elke overschrijding van deze bedragen zal ten laste van de cliënt vallen, ook als is de maximumwaarborg niet bereikt.

Er kan ook een wachttijd ingebouwd worden.  Een wachttijd betekent de periode die begint op de dag dat de polis in werking treedt en waarin de waarborg nog loopt. Voor het overgrote deel van de conflicten zal dit een jaar zijn.  Dit kan langer zijn voor scheidingen, tot maximaal 3 jaar. Voor bouwgeschillen mag de verzekeraar maximaal 5 jaar wachttijd inbouwen.  De wachttijd voor geschillen aangaande erfrecht, schenkingsrecht en testamentrecht mag niet meer zijn dan één jaar.

Bemiddeling blijft veelal de betere keuze

Kiezen voor een advocaat of voor een bemiddelaar? Zelfs met de nieuwe rechtsbijstandsverzekering blijft het kiezen voor een minnelijke vorm van geschillenoplossing de voorkeur dragen. Geen franchise voor bemiddeling. Samen zoeken naar de oplossingen met de beste uitkomst voor beide partijen, onder deskundige begeleiding van een erkend bemiddelaar.  Snel en buiten de stress van de rechtbank om.

De wet treedt in voege vanaf 1 september 2019. Klik hier voor een volledige weergave van Rechtsbijstandsverzekering nieuwe wet

By |2019-08-27T09:45:26+01:00mei 19th, 2019|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok