De Ronde Tafel bemiddelingspraktijk  |  09 336 80 52|hilde@de-ronde-tafel.be

Duur van een bemiddeling?

/Duur van een bemiddeling?
Duur van een bemiddeling?2020-09-24T11:09:25+01:00

De duur van een bemiddeling is de tijd die nodig is om voor alle partijen tot een G.O.E.D. akkoord te komen. En dit hangt af van de complexiteit van de kwestie en de escalatie van het conflict. Zo kan een bemiddeling slechts 2 uren duren, soms heeft men 10 of meer uren nodig om eruit te geraken.  De bemiddelaar kan bij aanvang wel een inschatting maken van de verwachte duur en kosten van de bemiddeling, doch dit kan enkel richtinggevend zijn.

Eens het bemiddelingstraject opgestart, wordt om de 2 tot 3 weken een samenkomst voorzien. Dit laat toe om de nodige informatie of documenten in te zamelen. En biedt bovenal tijd voor reflectie en ‘het laten bezinken’, wat het bemiddelingsproces ten goede komt.  Eén sessie duurt doorgaans anderhalf uur. Zelden langer. Immers, deze sessies zijn intensief. Mensen worden moe en de aandacht verzwakt. Na elke sessie maakt de bemiddelaar een kort verslag op met de gemaakte afspraken en actiepunten voor de daaropvolgende sessie.

Als het gaat om een gerechtelijke bemiddeling,  is de opgelegde tijdslijn 3 maanden). Indien nodig kan de bemiddelaar aan de rechter verlenging aanvragen.

Voor meer informatie, aarzel niet contact op te nemen met De Ronde Tafel BemiddelingspraktijkHilde Celeste De Jonge staat u graag te woord.

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok