Hoeveel kans op slagen bij bemiddeling?

/Hoeveel kans op slagen bij bemiddeling?
Hoeveel kans op slagen bij bemiddeling?2020-09-24T11:08:44+01:00

Statistieken van de bemiddelingsbarometertonen aan dat kans op slagen bij bemiddeling meer dan 70% bedraagt.  Dit hoge percentage pleit zeker voor bemiddeling.

Het kan gebeuren dat een bemiddeling niet lukt. En men niet tot G.O.E.D. bemiddelingsakkoord komt. Daar kunnen verschillende factoren spelen. Zo bijvoorbeeld als één van de partijen een onwrikbaar standpunt inneemt. Of als één van de partijen écht niet wil.  In dat -spijtige- geval kunnen de partijen steeds een rechtszaak aanspannen. Of een procedure verder zetten.

Indien de partijen twijfelen aan de onpartijdigheid of de onafhankelijkheid van de bemiddelaar, kunnen deze een einde maken aan zijn of haar opdracht. Samen dienen ze dan een andere bemiddelaar aan te duiden. Om de slaagkans van een bemiddeling te verhogen is er 4 keer ‘ja’ nodig van beide partijen :

  • eerste ja : er is een probleem
  • tweede ja : we willen het oplossen
  • derde ja : we willen het oplossen via de weg van bemiddeling
  • vierde ja : we willen samenwerken met deze bemiddelaar

Daarnaast dient doorheen het ganse bemiddelingstraject de vertrouwelijkheid én de vrijwilligheid worden gerespecteerd. Kies voor uw bemiddeling ook voor een erkend bemiddelaar.

Er kan nagenoeg over elk type conflict bemiddeld worden : het meest gekend is bemiddeling in familiale context, evenwel is conflictbemiddeling evenzeer van toepassing bij conflicten op het werk of zakelijke geschillen.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Hilde Celeste De Jonge

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok